Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet torsdag 17. januar 2019 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet torsdag 17. januar 2019 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Kåre ønsket 20 deltakere velkommen til årsmøtet. Sekretær leste referat fra oktobermøtet og advent/julemøtet.

Kasserer Audbjørg redegjør for 2018-regnskapet + budsjettet, alt godkjent av revisor Erling.

Leder av valgkomitéen, Gerd, orienterer om valget, der vi står uten noen til å overta ledervervet. Av helsemessige årsaker er Kåre forhindret fra å fortsette som leder. I første omgang forsøker vi å la lederansvaret gå litt på omgang innen styret. Liv Karin tar derfor ansvar for første møte som blir mandag 25. februar. Valget for øvrig vedlegges.

Audbjørg orienterte om «styreweb», der alle medlemslister skal være tilgjengelig på data, men kanskje spesielt mer aktuelt for mye større foreninger enn vår, og kommer det til å koste noe? Nei, alt dekkes av landsforeninga.

Årsmeldinga viser at vi har hatt 7 medlemsmøter, 7 styremøter og en dagstur i 2018. Dessverre har vi mistet 6 medlemmer, noe vi kanskje må belage oss på, gjennomsnittsalderen vår er ganske høy!

Knut foreslår tur med overnatting til sommeren; håper på forslag fra medlemmene om evt. valg av sted m.m.

Angående valget; ingen meldte seg som medlem i ny valgkomité, så vi må også se dette litt an, og Liv Karin tar ansvar for neste møte.

I dag ble det ikke bare kaffe og kaker! I tillegg til «verdens beste» fra Enen, ble vi servert varme, store karbonadesmørbrød, og det smakte!

Kåre fikk blomster og dypfølt takk for mangeårig innsats som dyktig leder av foreninga vår, og et allment ønske om reprise som leder!

Koselig nyttårshilsen fra Ragnhild Berge til foreninga.

Vi sang til slutt «Den glade vandrer», og klokka nærmet seg 19.30 da møtet var slutt, og neste møte blir mandag 25. februar.

Referent: Ildri Huseby