Referat fra årsmøtet 2023

31 medlemmer møtte på årsmøtet. Referat finner du på linken nedenfor

Referat fra årsmøte 2023 sign

Etter årsmøtet fortalte Kjell Egil Tjosevik om Ønsketransporten.

Ønsketransportens mål er å være en bidragsyter til gode opplevelser som ellers ikke ville latt seg gjøre, samt gjennomføre forsvarlig transport og bistå med kompetent følge ved ulike anledninger, hvor sykdom eller skade ellers ville satt en stopper for deltakelse.
Ønsketransporten har til hensikt å bidra til økt livsutfoldelse for mennesker som opplever sosial avgrensning grunnet sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.
HER kan du lese mer.

Har du et ønske for deg selv eller noen du kjenner eller vil støtte dem økonomisk kan du ta kontakt:
Postadresse: Postboks 257, 4367 Nærbø
Besøksadresse: Trelastveien 2, 4365 Nærbø
Epost: post@onsketransporten.no eller
Telefon: 901 80 719.
Vipps: 137022. Kontonummer: 3633.63.11807