Referat fra årsmøtet i Molde Telepensjonistforening mandag 30. januar 2023

Referat fra årsmøtet i Molde Telepensjonistforening mandag 30. januar 2023

Vi hadde årsmøte på Krona på Romsdalsmuséet mandag 30. januar 2023 fra kl. 17-19. I forkant hadde vi besøk av Molde Røde Kors som snakket og "viste" førstehjelp. Ildri fikk blomster for innsatsen sin i styret.

Protokoll fra årsmøtet i Molde Telepensjonistforening mandag 30. januar 2023

Før årsmøtet hadde vi medlemsmøte, der det denne ettermiddagen var Molde Røde Kors som kom og lærte oss om førstehjelp.  Vi var ikke så mange som møtte opp denne ettermiddagen, men vi hadde det fint vi som var der. Jeg har fått diktboka som «Demensforeninga» på Råkhaugen i Molde har gitt ut. Der er det to dikt skrevet av Helga Engeland og to dikt skrevet av Kjell Gravdehaug, begge tidligere medlemmer i Molde Telepensjonistforening. Jeg leste et dikt fra hver av dem. Serveringa, litt ekstra siden det var årsmøte, var snitter, kaffe og twist. Og vi solgte lodd og hadde trekning. Malene fikk endelig boka hun vant på julemøtet på Alexandra i november 2022. Klokka ble litt mer enn 1900 før vi tok kvelden og dro hjem. Hilsen Liv Karin Lange

Her er noen bilder.
Fotograf: Liv Karin Lange