Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet i Molde Telepensjonistforening mandag 29. januar 2024

Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet i Molde Telepensjonistforening mandag 29. januar 2024

Vi hadde årsmøte/medlemsmøte mandag 29. januar 2024. Audbjørg, Inger, Malene (ikke til stede) og Rolf fikk blomster. Frammøtte: 15 medlemmer

Knut ønsket alle velkommen, og sa at i dag tar vi årsmøtet først, og så blir det kaffe og medlemsmøte etterpå.

Det ble overrakt blomster og takk til de som gikk ut av styret. Det var Audbjørg Endresplass, Rolf Eidsæter, Inger Johansen og Malene Sylte (var ikke til stede).

Liv Karin leste opp et flott lite dikt som hun hadde skrevet selv.
Litt allsang ble det også, Arnfinn satte seg til pianoet og spilte «Mellom bakkar og berg …
Kaffe og kaker ble servert, og praten gikk.

Knut hadde laget en Quiz med spørsmål tilbake i «Tele-tida». Det ble mange fine svar.
Møtet ble avsluttet med loddsalg, som innbrakte kr. 1520,-.

Neste medlemsmøte blir på samme sted, 26. februar 2024 kl. 13 – 15.30

Referent : Magnhild Grydeland

Vedlegg: Protokoll årsmøtet i Molde telepensjonistforening