Referat fra Julemøte 071217

Referat fra Julemøte 071217

Julemøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 07.12.2017
Kl. 13.00 på Sanitetssenteret.

Etter en god aperitiff og en halv times mingling samlet vi oss rundt julepynta
langbord, og leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.

Han hilste fra Oddveig Saure, Oddrun Halvorsen, Solveig Grimstad Hansen og
Dan Vindheim, som alle var påmeldt, men måtte melde avbud på grunn av sykdom.
Han ønsket hele 49 medlemmer velkommen og da spesielt Inger Berit Stette
som var månedens nye medlem.

Referat fra medlemsmøte 02.11.2017 ble opplest og godkjent uten merknader.

Dagens innslag var vår egen Reidun Svensen som viste lysbilder og fortalte
fra en Pilgrimsferd hun hadde vært med på.
Turen gikk fra Nasareth til Betlehem. Reidun fortalte interessant og morsomt om opplevelser de hadde, det var som en vandring i bibelhistorien, noe som passet godt nå ved juletider.
Turen varte i 13 dager og det var folk fra 6 nasjoner som deltok.

Reidun Svensen og Helge Haram

Leder takket Reidun for interessant kåseri og overrakte en oppmerksomhet.

Peder Andersen stilte også i år opp og spilte nydelig taffelmusikk.

Menyen bestod av varm julebuffet med påfølgende kaffe og kaker
samt godt drikke.
Det var god stemning og praten gikk livlig ved bordene, det var tydelig at
folket trivdes godt i sosialt samvær.

Randi Vågsholm fikk ordet og takket styret og medhjelperne for et særdeles hyggelig møte, hun ga uttrykk for at hun trives godt i foreningen. I tillegg fortalte hun noen gode historier, noe folket satte stor pris på.

Randi Vågsholm

Loddsalget innbrakte kr 5.550,- brutto.

Til slutt takket leder Helge Haram for godt frammøte, ønsket alle en riktig
god jul og hevet møtet kl. 17.00

Neste møte blir årsmøte 01.02.2018

Ålesund 07.12.2017

Arnhild Løndal
-sekretær-