Referat fra julemøtet/medlemsmøtet mandag 25. november 2019 kl. 1700

Referat fra julemøtet/medlemsmøtet mandag 25. november 2019 kl. 1700

Som i fjor, valgte vi også i år å legge julemøtet vårt til Alexandra, hvor det i år var dekket til oss i en litt romsligere “stue” enn tidligere år. Også bordene og stua var nydelig julepyntet.

Liv Karin ledet julemøtet, og kunne ønske 24 festpyntede medlemmer velkommen. Vi mintes så de av medlemmene som gikk bort i løpet av høsten med ett minutts stillhet. Vi har mistet mange medlemmer dette året. Disse tre siste var Idar Veiseth, Marie Skovseth og Solveig Eide. Liv Karin leste også et nydelig dikt, forfattet av sin mor.

Asgeir Berg var kommet fra Ålesund for å underholde oss med trekkspillmusikk og sang. Han startet med “Julekveldsvisa”. Vi startet bespisningen, og som i fjor og mange tidligere år, var maten nydelig. “Alle sortene” stod på rekke og rad, og vi valgte selv hva vi ville smake på. Et rikholdig dessert/kakebord var det også. Kaffe avsluttet seansen, og nå ble det mer sang og spill, bl.a. “Hurtigrutesong” av Johannes Kleppevik, “Der kjem dampen” og flere kjente melodier fra tidligere år, som denne sist nevnte av Ivar Medås. Vi takket Berg med applaus og “god jul”!

Knut opplyste om årsmøtet, som blir 27. januar. Nåværende styre fortsetter. En hyggelig hilsen fra tidligere teknisk sjef Leif Barsten ble opplest. Han skulle vært sammen med oss i dag, men måtte melde avbud p.g.a. sykdom.

Også i år hadde Audbjørg kjøp inn nydelige hvite azaleaer, og disse ble vunnet av heldige med riktig nummer på loddseddelen under fatet.

En riktig koselig førjulsaften ble avsluttet med “Deilig er jorden”, og da nærmet klokka seg 2000.

Referent: Ildri Huseby

Julemøte, Molde Telepensjonistforening, 2019
Julemøte, Molde Telepensjonistforening, 2019
Julemøte, Molde Telepensjonistforening, 2019
Julemøte, Molde Telepensjonistforening, 2019
Julemøte, Molde Telepensjonistforening, 2019