Referat fra medlemsmøte 03.05.18

Referat fra medlemsmøte 03.05.18

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 03.05.2018
Kl 13.00 på Sanitetssenteret.

I leders fravær var det nestleder Inge Westad som åpnet og ledet dagens møte.
48 medlemmer ble hilst velkommen, og da spesielt Magnhild Rørstad Johansen
som var månedens nye medlem.

Referat fra møte 05.04.2018 ble referert og godkjent uten merknad.

Dagens innslag var også denne gang fra egne rekker.
Inge Paul Kleppe tok oss med i en reise på episoder gjennom sitt eget liv.
Han vokste opp op Gurskøy, og allerede som 8 åring startet han sitt aktive
yrkesliv, da som telefonbud.
Som 12 åring fikk han anledning til å være med på fiskebåt, det var et yrke som
den gang passet han godt, for allerede som 14 åring ble han med på fiske til
Grønland. Der hadde han mange sterke opplevelser.
Sin karriere i Televerket startet han på linjeavdelinga på Gåseid i 1976.
der han ble i 10 år før han overtok som markedssjef i Ålesund Teleområde i 1986.
Nestleder takket Inge Paul for et spennende og interessant kåseri og overrakte en oppmerksomhet.

Deretter var det matservering. lapskaus,kaffe og kaker stod på menyen.

I turkomiteens fravær orienterte kasserer Solveig Løwensprung om foreningens planlagte turer i 2018

7. juni blir det en dagstur med buss til Finnøya.
Høstturen går til Nordfjordeid 10.-11 oktober.
Det er stor oppslutning om begge turene og turkomiteen har søkt styret om
økonomisk støtte.
Turen til Finnøya koster kr.795,- pr. pers. alt inkludert.
Styret har vedtatt å ”sponse” med kr. 295,- pr medlem. Event. ikke medlemmer
betaler full pris.

For turen til Nordfjordeid har styret vedtatt å dekke utgiftene til busstransport
med kr.10.000,-

Loddsalget innbrakte kr. 5.000,- brutto
Leder takket for godt fremmøte, ønsket alle vel hjem og god sommer.
Møtet ble hevet kl. 15.30

Neste møte er torsdag 06.09.2018

Ålesund 03.05.2018

Arnhild Løndal
-sekretær-