Referat fra Medlemsmøte 04.10.18

Referat fra Medlemsmøte 04.10.18

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 04.10.2018
kl 13.00 på Sanitetssenteret.

I leders fravær var det nestleder Inge Westad som åpnet og ledet dagens møte.
35 medlemmer ble hilst velkommen, og da spesielt Berit Martinsen som var gjest denne dagen.

Referat fra møte 06.09.2018 ble referert og godkjent uten merknad.

Dagens innslag var vår egen Jostein Myklbusthaug som selv en halvt
Romsdaling, med mor fra Bjørnsund, som kåserte om ”Rokta-forliset”
som skjedde ved Gallerskjæra på Hustadvika natt til 3. april 1938.
På grunn av været og det urene farvannet kunne et redningsforsøk først settes i gang etter ett og et halvt døgn. Da ble 6 av mannskapet på 12 berget i live.
To av redningsmennene omkom under redningsarbeidet.
Til sammen deltok rundt 90 personer i redningsforsøket.
Det var en spennende og dramatisk historie.

Nestleder takket Jostein for interessant kåseri og overrakte en oppmerksomhet.

Deretter var det matservering. Smørbrød, kaffe og kaker stod på menyen.

I turkomiteens fravær, orienterte Anne Grete Honningsvåg om
bussavgang og tidspunkt for turen til Nordfjordeid 10-11 oktober.
Reidun Svendsen tok ansvar for å skrive referat fra turen.

Møtet ble som vanlig avsluttet med allsang.

Loddsalget innbrakte kr. 4.000,- brutto
Nestleder takket for fremmøte, og ønsket alle vel hjem
Møtet ble hevet kl. 15.30

Neste møte er torsdag 01.11. 2018

Ålesund 04.10.2018

Arnhild Løndal
-sekretær-