Referat fra medlemsmøte 05.04.18

Referat fra medlemsmøte 05.04.18

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 05.04.2018
Kl 13.00 på Sanitetssenteret.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.
42 medlemmer ble hilst velkommen, og da spesielt Jon Ivar Heggen som var på møte for første gang.

Referat fra møte 01.03.2018 ble referert og godkjent uten merknad.

Dagens innslag var fra egne rekker.
Solveig Løwensprung leste morsomme stykker fra boka til Arill Riise
om ” Livet på Sunnmøre blant bona og demmagutter”, og fra boka til Harald Grytten :”Kvær sin smak”
Leder takket Solveig for interessant og morsomt stoff, og overrakte en oppmerksomhet.

Deretter var det matservering. Smørbrød, kaffe og kaker stod på menyen.

Vigdis Haram orienterte fra turkomiteen:
Det er stor oppslutning om turen til Nordfjordeid 10.-11 oktober.
hele 39 medlemmer er påmeldt.
Videre orienterte Vigdis om at de hadde undersøkt mulighetene for en dagstur
til Nordøyene i løpet av våren.
Tur til både Haramsøya/Longva og til Finnøya er aktuelt.
Det var god stemning for begge alternativene og turkomiteen vil komme tilbake med et konkret forslag til en dagstur

Loddsalget innbrakte kr. 4.500,- brutto
Leder takket for godt fremmøte, ønsket alle vel hjem og hevet
Møtet kl. 15.30

Neste møte er torsdag 03.05.2018

Ålesund 05.04.2018

Arnhild Løndal
-sekretær-