Referat fra medlemsmøte 05.05.2022

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund. 5.5.2022 kl.13.00 på Sanitetssenteret Bogneset.

 

Leder ønsket 28 medlemmer velkommen og spesielt velkommen til Unni Hole fra Sanitetsforeningen i Ålesund, som i frivillighetens år var hovedinnslag på dette møtet.

Videre var det en del referatsaker :

  • Mottatt takkebrev fra Lars Gunnar Brandt for bårebukett i Karins begravelse.
  • Vårt besøk på kystruten Havila Capella er avlyst. Båten ligger i Bergen.
  • Leder måtte melde forfall til TLP,s lederkonferanse på Gardermoen 26. Og 27. April.
  • Til slutt oppfordring til medlemmene om å komme med forslag til møteprogram for høstens møter.
  • Styret ønsker å behandle dette i siste styremøte før ferien 19. Mai. Dette tar vi igjen under kaffepausen.
Anne Grete Honningsvåg leste referat fra medlemsmøte 7. April som så ble vedtatt.

 

Etter åpningssangen fikk Unni Hole ordet.

 

Norske kvinners sanitetsforening ble dannet i 1898. Først og fremst for å arbeide for likestilling og stemmerett. Det ble tidlig klart at det praktiske arbeide måtte bli kampen mot tuberkulose.

Det fantes ingen behandlingshjem og foreningen kjøpte sitt første tuberkulosehjem ”Haukås” på Sjøholt i 1907 med støtte fra noen kommuner

For å holde hjemmet og senere hjemmene med sengeklær og håndduker hadde man symøte hver 14.dag.   Det ble flere behandlingshjem senere, og sanitetskvinnene har bygd både Sanitetshjem og sykehotell.

Virke sådan i det stille,  er deres valgspråk.

Hole la igjen noen bøker om deres historie som vi kunne få.

Leder takket Unni og sa at en liten sum kr.800,- var overført sanitetskvinnenes foreningskonto.

 

Gerd fikk så ordet til en siste gjennomgang av detaljene for turen til Eide og ”Bergtatt” den 12. Mai.    27 personer var påmeldt og det er plass til flere.  Ellers var alle detaljer på plass.

 

Inge og Jon orienterte om status for tilgang og nøkkelutlevering fra Telenor Infra.  Dette for at en skal få tilgang til senderbygget.

Telepensjonistene har fremmet en tidsfrist  nå i slutten av mai  ovenfor Telenor Infra . Saken følges opp med støtte fra TLP  Molde.

                 Torild Hildre
Jons kone fortalte en morsom historie om hvordan det var i ”gamle” dager når vi ikke hadde mobiltelefon, og den en venta på – Jon – ikke innfant seg  til avtalt tid.

 

Etter dette passet det veldig godt med en historie fra Liv Randi Bjørlykkes bok.   Anne Grete leste et lite kåseri om mobil på bussen.

 

Siden det var siste møte før ferien var menyen til matøkta gryterett med ris og salat, samt bløtkake og kaffe. Alt smakte nydelig.

 

Mellom maten og kaffen ble  forslag til høstens møteprogram diskutert.

Der ble notert 4 innspill :

  • Tele Bils historie i Ålesund teleområde
  • Eldreombudet på besøk og informere om sitt arbeide.
  • Musikkinnslag.
  • Medlemmenes historie og arbeidserfaring fra teleområdet. Vi kjenner kanskje ikke hverandres  arbeidsområde ?

 

Dagens utlodning innbragte kr. 3025,-

 

Etter avslutningssang ble møte avslutta kl. 15.30

 

 

 

 

Ålesund, 12.05.2022

 

Anne Grete Honningsvåg,

Sekretær / nestleder