Referat fra medlemsmøte 05.09.2019.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund torsdag 05.09.2019 kl 13:00 på Sanitetssenteret.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE.

 

I leders feriefravær, var det nestleder Inge Paul Kleppe som åpnet og ledet møtet.  Han ønsket 37 medlemmer samt 2 gjester velkommen til dagens møte, og da spesielt velkommen til Magne Tomren, som er månedens nye medlem.

 

To av foreningens medlemmer Kjellaug Spjelkavik og Sigrun Engen Helseth har gått bort dette året.
Det ble sakt minneord over de avdøde og møtet hedret de med 1 minutt stillhet.

Møtet ble som vanlig innledet med allsang.

Deretter ble referat fra møte 02.05.2019 opplest og godkjent uten merknader.

Dagens innslag var Ingrid Dyrli Øie som hadde ett tilbakeblikk på livet i 60 årene. Ingrid er født og oppvokst på Osmarka på Nordmøre.
I 1965 kom hun til Ålesund og begynte å arbeide på rikstelefonen, senere giftet hun seg og fikk 2 gutter.

Med utgangspunkt i ”Ønskekonserten” som var et av de mest populære radioprogrammene, kåserte hun om oppveksten på Osmarka. Hun hadde kopiert opp noen av de mest brukte sangene fra ønskekonserten på den tiden, og vi hadde allsang. Mellom alle de fine melodiene kåserte Ingrid.

Nestleder Inge Paul takket Ingrid for flott og morsomt innslag og overrakte en oppmerksomhet.

Roe Holen leste et morsomt dikt av Haugesunderen Arne Torget.

Diktet ble forfattet da Torget var på vei fra Haugesund til Ålesund for å delta I Telemesterskapet i 1993,
det pågikk streik i Braathens Safe, og det ble temaet i diktet, med tittelen Ut mot havet.
Roe fortalte også at Arne Torget er deltaker i TV programmet Norske talenter i år.
Nestleder takket også Roe for morsomt innslag.

Ola Måløy fikk ordet og takket alle som var med på å lage et hyggelig møte.

Deretter var det matservering. Snitter, kaffe og kaker stod på menyen denne dagen.

Møtet ble som vanlig avsluttet med allsang.

Loddsalget innbrakte kr. 4.500,- brutto

Nestleder takket for godt fremmøte, ønsket alle vel hjem, og hevet møtet kl. 15.20

Neste møte er torsdag 03.10.2019

Ålesund 05.09.2019

Arnhild Løndal
-sekretær-