Referat fra medlemsmøte 06.10.2022

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund. Torsdag 6.oktober kl. 13.00 på Sanitetssenteret Bogeneset.

I leders fravær var det nestleder / sekretær som ledet møte.

Hun ønsket 25 medlemmer velkommen med å lese et dikt av Henrik Straumsheim. Sverre Rhodin var her for første gang og ble ønsket spesielt velkommen. Etter åpningssang ga hun ordet til Hans Arne Berg som fortalte om sitt yrkesaktive liv både i og utenfor Televerket.

 

Hans Arne er født og oppvokst i Sulitjelma. Det er et gruvesamfunn i Fauske kommune / Nordland fylke og nær grensa til Sverige.

Etter endt utdannelse som radiotelegrafist i 1964 -65 reiste han til sjøs frem til 1973. Husket at lønna var kr. 1250,- , stigende til kr. 1450,- etter 6 måneder.

I 1973 begynte han som kommunikasjonsoperatør i Interpol ved Kriminalpolitisentralen ( i dag Kripos) som da holdt til på Victoria Terrasse i Oslo.

Det daglige arbeid besto av å sende / motta etterlysninger etter kriminelle personer til hele Europa.

Han fikk jobb i Televerket i oktober 1974.  Den avdelingen han jobbet i har vært lite kjent innad i Televerket En liten gruppe på 15 inspektører spredt fra Oslo til Hammerfest.

Radioinspeksjonen som han begynte i holdt til i Oslo. Arbeid bestod av inspeksjon og godkjenning av radioinstallasjoner på norske skip og oljeinstallasjoner.

De hadde også sensoroppdrag ved de maritime skolene.

 

I 1982 fikk Hans Arne jobb som inspektør i Ålesund. Arbeid bestod av kontroll med fiskeri-/lasteskip i Møre og Romsdal, deler av Sogn og Fjordane og deler av Sør-Trøndelag.

De bisto også politiet med sporing og beslag av ulovlig radioutstyr.

 

En typisk arbeidsdag bestod ofte av bilkjøring til for eksempel Måløy, Fosnavåg, Ulsteinvik, Vestnes, Molde eller Kristiansund. Der var det oppmøte på en båt for kontroll av radio-/navigasjonsutstyr og utstedelse av sikkerhetssertifikat med varighet ett år.

På det meste hadde de i løpet av et år nærmere 400 oppdrag fordelt på 2 mann!

I 2008 tok Hans Arne ut AFP etter 34 år i Televerkets tjeneste.

Som sjømann / teleansatt og senere pensjonist har han besøkt 92 forskjellige land.

Møteleder takket Hans Arne for et spennende innblikk i hans yrkesaktive liv og overrakte en påskjønnelse.

 

Deretter ble referat fra forrige møte opplest og godkjent.

 

Nå var det tid for kaffe og snitter som smakte godt.

 

Under kaffen leste Ola Måløy dikt av Jacob Sande for oss og som alltid fint formidlet.
Vår alles Randi hadde en søt selvopplevd historie på lager.

 

Jon Arne Hildre fortalte at det var intet nytt angående Vigra Kringkaster.

Loddsalget ble utført av Gerd og Bjørg og innbragte kr. 3000,-.

Fine gevinster som alltid.

Møteleder takket arrangementskomite for innsatsen og alle for loddkjøp.

Etter avslutningssangen ønsket hun alle vel hjem.

Møte slutt kl.15.00

 

Referent, Anne Grete Honningsvåg