Referat fra medlemsmøte 1.03.2018

Referat fra medlemsmøte 1.03.2018

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 01.03.2018

 Kl 13.00 på Sanitetssenteret.

 

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.

Som vanlig var det godt fremmøte, 44 medlemmer ble hilst velkommen.

Protokoll fra Årsmøtet 01.02.2018 ble referert.

Dagens innslag var Malvin Dalhus som kåserte og viste nye og gamle bilder
fra Ålesund. ”Gatelangs i Ålesund på kryss og tvers”
Tema var kommunikasjon.
Leder takket Dalhus for interessant og morsomt kåseri, og overrakte et honorar.

Deretter var det matservering. Smørbrød, kaffe og kaker stod på menyen.

Randi Vågsholm fikk ordet og hun fortalte en morsom historie som også
handlet om en slags kommunikasjon.

Vigdis Haram fra turkomiteen orienterte om at de hadde undersøkt forskjellige
alternativ til turer. Vigdis loddet stemningen for en tur til operaen på Nordfjordeid 03.10.2018 Det var stor interesse for forslaget.
Det fremkom også ønske om en dagstur til Nordøyene til våren
Turkomiteen jobber videre med disse forslagene.

Loddsalget innbrakte kr. 4.750,- brutto

Leder takket for godt fremmøte, ønsket alle vel hjem og hevet
Møtet kl. 15.30

Neste møte er torsdag 05.04.2018

Ålesund 01.03.2018