Referat fra medlemsmøte 12.10.2017

Referat fra medlemsmøte 12.10.2017

Medlemsmøte på Frivilligsentralen Hamar 12. oktober 2017

Aud ønsket velkommen og det var duket for en trivelig kveld på Frivilligsentralen.

Ole Jacob Tomter holdt et interessant foredrag om Vangsbygda og Vang kirke for oss 16 fremmøtte medlemmer.
Han fortalte en tusenårig historie om Vang, om hvordan standsforskjellene var, forskjellige verdier på kvinner og menn, kirka sin historie både den gamle som brant ned i 1804 og den vi har i dag som ble innviet i 1810.
Presten Abraham Pihl var arkitekt og prosjektleder for bygging av denne kirka.
Han var en tusenkunstner med kunnskap om det meste (muligens alt unntatt prest).
Ref. Wikipedia – Claus Pavels:
«Han var Geometer, Mechaniker, Optiker, Astronom til temmelig Grad af Fuldkommenhed. Han dreiede, malte, gjorde Smede- og Snedkerarbeide, var Uhrmager, Glaspuster, Medikus, Desillateur, kort alt hvad nævnes kan – undtagen Philosoph og Theolog.»

 

Stor takk til Aud og Anders som i fravær av nesten hele styret og komiteen, tok hele møtet «på strak arm».

Med hjelpende hender fra møtedeltagerne ble det en hyggelig kveld der alle så ut for å like seg.

Hamar Telepensjonistforening ble stiftet 24.februar 1978.
Jon Kroken minnet om at det neste år er 40 år siden foreningen ble stiftet og at dette bør markeres! Styret må sørge for at dette blir vurdert!
Ved både 20 og 30 år har det vært markeringer sier Jon.
Det ble kaffekos og loddsalg og mange lykkelige vinnere og kjærkomne inntekter til pengekassa som vi alle senere kan nyte godene av.

Lisa hadde med musikk og vi sang » Litt gammal…» av
Louis Jacoby. Det var mange av oss som kjente seg igjen i teksten der….!