Referat fra medlemsmøte 13. April 2023.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 13.04.2023 kl. 13.00 på Sanitetshjemmet.

 

Leder Inge Westad åpnet og ledet møtet. 18 medlemmer ble ønsket velkommen (2 stk kom litt senere). Vi minnet Magni Liv Hurlen Schrøder som døde i påsken.

Åpningssangen i dag var «Per spellemann», alle vers.

 

Laila Wik Romestrand leste referatet fra medlemsmøtet 02.03.2023.

Ola Måløy hadde meldt forfall, han skulle fortalt om livet sitt i televerket.

 

Inge Westad orienterte om utviklingen vedrørende Vigra kringkaster. Leste fra brev til Petter- Børre Furberg, leder for Telenor Norden. Ba om begrunnelse for at nøkkel ikke blir overlevert venneforeningen. Nå kom det svar fra tidligere saksbehandler (som viser til brev til Petter- Børre Furberg) med begrunnelse. Hun viser til en rapport og forslag mellom Telenor, grunneier og Giske kommune som strandet i 2016. Jon Hildre er i møte i Molde i dag med fylket, fortsettelse følger.

 

Turkomiteen ved Gunnveig Skilbrei minte oss på at

de vil vite hvor folk skal komme på bussen på tur 11. mai.

 

Få påmeldte så langt, men fristen er 21.04.

 

Inge Westad orienterte om program på landsmøtet på Gardermoen 25.-26.04.

Jan Davidsen/Pensjonistforbundet og Elisabeth Stene/Telenor skal ha et innslag dag 2.

Det skal også være diskusjon om aktivitetene i lokallagene.

 

Det blei rikelig med snitter og kaffe i dag.

 

Laila Wik Romestrand leste

Over kaffekoppen av Sigve fra Hallingdølen 04.04. om påsken og

nordmenn og krim.

 

Kaffe og kaker og åresalg.

Det blei solgt årer for kr. 3.000,-.

 

Leder takket for frammøtet og minnet om neste møte torsdag 04.05.

 

Vi avsluttet med «Blant alle lande».

Møtet hevet kl. 15.00.

Ålesund 13.04.2023

Laila Wik Romestrand

sekretær