Referat fra medlemsmøte 14.04.2016

Referat fra medlemsmøte 14.04.2016

Medlemsmøte 14. April 2016.

HAM-Trine Pettersen fra Eldrerådet i Hamar HAM-Medlemsmøte 14.04.16 4 HAM-Medlemsmøte 14.04.16. 3 HAM-Medlemsmøte 14.04.16 2 HAM-Medlemsmøte 14.04.16 1

Telepensjonistenes medlemsmøte i april ble holdt i Frivillighetssentralens lokaler i Håkonsgate.

Trine Pettersen fra Eldrerådet i Hamar fortalte om den nye satsingen for demente på Finsal. Nytt stort bygg som er tilrettelagt for demente med forskjellige behov.

Jon Kroken er vår utsending som vara til Eldrerådet i Hamar.
Han var innkalt til møte om nytt samordningsmøte i kommunen.
Bl. annet skal det bli mer jevnlige møter.
Jon trekker seg som medlem av rådet. Arild gir beskjed, ingen meldte seg til å ta over.

Kåre Garmager fortalte om nye muligheter for Telemuseet i Vang.
Eiendommen skal selges og det er ikke funnet noe sted å flytte museet til. Medlemmer fra Telemuseet i Oslo hadde vært her og tatt med seg det de ville ha. Bl. annet alle skriftlige dokumenter, alle klær, uniformer og lignende
Mye av dette synes vi er av verdier for Hamar området.
Kåre har, via Arne Eikåsen, vært i forbindelse med Bjørn Monsbakken, som har Ådalsbruk Motormuseum. Han er villig til å ta over det som er igjen, men ville gjerne hatt en rød Telefonkiosk i tillegg.
Han kan ikke ta over dette før til høsten.

Vi ble servert rundstykker og kjempegod kake!

Så var det loddsalg og trekning av mange gevinster. De fleste fikk en gevinst eller, to eller tre…. med seg hjem.