Referat fra medlemsmøte 2. Mars 2023

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 02.03.2023 kl. 13.00 på Sanitetshjemmet

Leder Inge Westad åpnet og ledet møtet. 36 medlemmer ble hilst velkommen, deriblant nytt medlem Terje Nærø.

Referat fra medlemsmøtedelen på årsmøtet ble lest og godkjent uten merknad.

Laila Wik Romestrand er ny sekretær.

Åpningssangen i dag var «Jeg er havren».

 

Presentasjon.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen hadde hovedinnlegget i dag. Hun var egentlig ansatt for 6 år, men eldreombudet blir nå avviklet 30.06.23 etter bare 3 år. Hun fikk tilbud om jobben. Lov om Eldreombudet sier det skal være et eldreombud. De har prøvd å forandre lover f.eks. som har betydning for eldre. De vil prøve å øve innflytelse til de slutter. De overvåker situasjonen for eldre, prøver å påvirke offentlige og private virksomheter og frivillige organisasjoner. De har jobbet mye sammen med Pensjonistforbundet. De ga innspill til Brennpunkt at omsorg for eldre var noe de burde sette fingeren på. Helse og omsorg – farmasøyter på sykehjem? demensomsorgen, kompetanseheving geriatri, eldres psykiske helse, velferdsteknologi. Bo trygt hjemme – tilrettelegging, de pårørende, planlegging for framtiden, medbestemmelse. Samfunnsdeltakelse – aldersgrenser og diskriminering Eldrerådene som kommunene ikke hører på likevel. Utenforskap i det digitale samfunnet – det må finnes analoge alternativer. Bente hadde mye å fortelle, det er absolutt behov for et eldreombud og en vakthund i dag når alt blir kuttet ned på.
 Inge Westad overrakte Bente Lund Jacobsen en blomsterbukett etter et interessant foredrag.

 

Deretter var det mat, i dag var det snitter på menyen.

 

Laila leste en kronikk fra VG av Lorelou Desjardins (fransk, jurist, forfatter og samfunnsdebattant) om omorganisering.

Det er noe Telepensjonistene kjenner til.

Gunnveig Skilbrei orienterte om dagstur til Stranda og Rekkedal gård og Ishavsmuseet.

Ishavsmuseet går ut og blir heller en egen tur senere.

Turen vil være 11. mai, 2. torsdag i mai. Mer orientering senere.

Anne Grete Honningsvåg orienterte om en tur til Flor og fjære med turistbussen i august.

Dersom mer enn 5 meldte seg på, skulle vi få 500 kr i rabatt.

Kaffe og kaker

Åresalg

Styret har vedtatt at 1 åre skal koste 50 kr.

Det ble solgt årer for 5000 kr.

 

Leder takket for fremmøtet og minnet om neste møte torsdag 13. april, rett etter påske.

Vi avsluttet med «La oss leve for hverandre».

Møtet ble hevet kl. 15.40.

 

Ålesund 02.03.2023

Laila Wik Romestrand

sekretær