Referat fra Medlemsmøte 2. November 2023

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 02.11.23 Kl. 13.00 på Sanitetshjemmet.

 

Leder Inge Westad og nestleder Sverre Rohdin var bortreist.

Sekretær Laila Wik Romestrand åpnet og ledet møtet i deres fravær. I dag var det 33 medlemmer som møtte og ble ønsket velkommen.

 

Vi startet med å synge «La oss leve for hverandre».

Anne Grete Honningsvåg hadde melodien på mobilen sin med en liten høytaler slik at vi fikk tonefølge.

 

Sekretær Laila Wik Romestrand leste referatet fra medlemsmøtet 05.10.23.

Dette ligger også på hjemmesiden vår.

 

Jon Hildre viste film om «Kringkasteren på Vigra». Den er laget av Ålesund smalfilmklubb og vist 2 ganger på NRK. Jon Hildre er med på filmen. Turid Røsvik forteller mye i filmen. Den forteller om starten og slutten på kringkasteren.
Den forteller om starten og slutten på kringkasteren. Det private Ålesund Kringkastingsselskap ble stiftet i 1927. I 1933 vedtok Stortinget en lov om at staten skulle ha monopol på å drive all kringkasting. De kjøpte opp de private selskapene rundt om  i landet. De skulle bygge større her i Ålesund. Valget falt da på Vigra, for der kom det aldri en flyplass, ble det sagt. Ved krigsutbruddet 9. april 1940 var Vigra den siste frie senderen. Da Quisling skulle holde sin tale, slo de av senderen. Men talen var tatt opp på lydbånd, og ble sendt senere på kvelden. Den 15. april ble senderen bombet. Den ble gjenoppbygd etter krigen. Radiomasten som nå blei bygget, var 242 meter høy. Da flyplassen kom i 1958, lå masten i traseen for innflygningen, og masten ble redusert til 227 meter. Avinor ville ha den vekk. Og de lyktes. Den 8. september 2011 blei masten sprengt, den delte seg i flere deler. Mellombølgesendingen fra Vigra blei stoppet 30. juni 2011. Men det arbeides med fredning av bygningene som kan brukes til telemuseum. De blei nesten revet, men er midlertidig fredet. Jon Hildre kom med status for vernesaken. Det kommer kanskje en avgjørelse i 2024. Venneforeningen har gjort en stor jobb så langt.

 

Laila takket Jon Hildre for innslaget og opplyste at Turid Røsvik var til stede i dag.

 

  I dag ble det servert kabaret og brød.

 

Laila overrakte en blomst til Jon Hildre for innslaget.

 

Randi Vågsholm leste et par snutter fra Harald Gryttens bok «Søskenbarna og andre lykkelige tilstander i Ålesund», om Kaptein Smith og Henry Sunde.

 

Laila orienterte om julemøtet 07.12.  med påmeldingsfrist torsdag 30.11.

Egenandel   kr. 400,- og kr. 550,- for ikke-medlem. I år blir det juletallerken fra Sjøholt catering.   Bindende betaling til kasserer Hans Arne Berg. konto:  3900.34.75895.

Ellers er Edel Slinning også kontakt. tlf. nr 476 12 771

Det vil bli sendt invitasjon på  e-post og SMS samt informasjon på hjemmesiden.

 

 

Anne Grete Honningsvåg fra turkomiteen vil gjerne ha forslag til tur i 2024. Hun nevnte Herøy gård som et forslag. Hun Leste også opp noen ord og uttrykk.

 

Kaffe og kaker og åresalg og trekking av gevinster.

 

Åresalget innbrakte kr. 4.950,-.

 

Laila takket for frammøtet og ønsket velkommen 07.12.

 

Vi avsluttet med «I natt jag drømde».

 

                Dagens medlemmer.

 

Ålesund 03.11.23

 

Laila Wik Romestrand

sekretær