Referat fra medlemsmøte

Menstad 28. september 2022

Medlemsmøte 28 september 2022 på Menstad Bydelshus kl 17.00

Det var 43 medlemmer til stede på medlemsmøtet.  Dette utgjør 41 % av medlemsmassen og det er svært hyggelig at så mange møtte opp.  Spørreundersøkelsen vi hadde på siste medlemsmøte viste også at størsteparten ønsket Menstad Bydelshus som møteplass og at de fleste ønsket aktuelle temaer som agenda på møtene. Dette har vi forsøkt ivaretatt.

Lisbeth ønsket velkommen og hadde et sammendrag av ovennevnte undersøkelse. Styret har diskutert om vi har passende antall aktiviteter.  Vi har totalt 4 medlemsmøter i året, hvorav et julemøte og en tur, i tillegg møtes styret jevnlig og etter behov- for å drifte foreningen.

Vi ønsker å komme med et ekstra tilbud.  Den siste torsdagen i måneden møtes de som ønsker det – på kafe Sitt Ned i Skien.  Dette er et uforpliktende møte, hvor hver enkelt tar ansvar for bevertning og hvor lenge og ofte man kan og ønsker å være med. Noen fra Styret vil være til stede.  Lisbeth minte om at LOP – landsforeningen for offentlige pensjonister – er en organisasjon hver og en av oss kan melde oss inn i.  De har mange gode tilbud på turer og møter. https://lop.no/.

Vi minner også om websiden vår https://telepensjonistene.no/, og Facebook: Telenor Seniorer i Telemark. Dersom noen ønsker hjelp til å komme i gang med bruk av disse sidene eller bruk av mail, gi beskjed til en i Styret, så skal vi skaffe èn til èn hjelp med dette.  I dagens samfunn er mye informasjon digital, og vårt ønske er at informasjonen vi har – skal være tilgjengelig for alle medlemmene.

Foreningen trenger enda flere medlemmer. Nå er vi 105 medlemmer og vi ønsker at hver og en tenker på verving, det er premier å vinne – hovedpremien er en I Pad. Si i fra til en i Styret, så vil vi foreta de nødvendige tiltak.

Ove er i gang med å lage en film om telefonens historie.  Dersom noen kan bidra med historier, eventuelt ønsker å bli «filmstjerne», ta kontakt.  Vi snakker da om tidlig bruk av telefonen – den gang det var manuell ekspedisjon av samtaler.

Finn Johannessen – leder av Telenor Kundeservice i Skien informerte om både Telenor – og spesifikt om Telenor i Skien. Hvordan pandemien ble håndtert i praksis med hjemmekontor, og at det også har endret dagens måte å jobbe på.  Hvor vesentlig Telenor var for å opprettholde flyt i et nedstengt samfunn, ble svært tydelig – både for kunder og ansatte. Lokasjonen i Skien er på ca 140 medarbeidere og får stadig tilført nye arbeidsoppgaver.

Jan Askeland – fra «svindelavdelingen» i Kundeservice Skien hadde en fyldig gjennomgang av hvilke typer svindelforsøk Telenors kunder kan bli utsatt for.   Svindlernes kreativitet for å få tak i informasjon fra den «vanlige» kunde – for så å misbruke denne til økonomisk vinning – er omfattende.  I tillegg til at den stadig er i endring. Det viktigste å tenke på som kunde er: STOPP – TENK – SJEKK.

Nestleder i Pensjonistforbundet i Telemark – Kjell Solheim, hadde en svært informativ gjennomgang i hva Pensjonistforbundet sentralt og lokalt arbeidet med.

Det er betryggende å ha en god organisasjon som jobber for våre rettigheter.  https://www.pensjonistforbundet.no/foreninger/pensjonistforbundet-telemark-20010008

Etter en god faglig ettermiddag, ble det servert snitter og bløtkake.  Utlodding ble det også og til slutt takket Lisbeth for en hyggelig samling.

Vi håper å se mange på SITT NED i Skien torsdag 27 oktober klokken 12.  Ta gjerne med nye medlemmer også.

Bente Sundbakken

Sekretær