Referat fra medlemsmøte 25.01.17

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.01.17 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Logo

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold

onsdag 25.01.17 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

Tilstede: 41medlemmer. 

Åpning.

Leder Mai Britt Løken ønsket alle velkommen og ønsket samtidig alle et godt nytt år!

Vi åpnet med sangen «Dagen er din».

Referater.

Referat fra medlemsmøtet 30.11.16 ble referert. Enstemmig godkjent. Referat fra julemøtet 15.12.16 ble referert. Enstemmig godkjent.

Mai Britt leste et dikt av Arne Garborg «Om penger».

Orienteringer.

Leder orienterte om at Landsstyret arbeidet med Landsmøtet.

Telepensjonistene Gjøvik legges ned. Vanskelig å skaffe styre. En farlig trend.

Takkekort.

Det forelå takkekort fra Grethe Jørgensen og Leif Arntsen som begge hadde fylt 70 år. Årsmøte.

Det er laget en egen protokoll for årsmøtet. (Se denne).

Kaffe og utlodning.

Styret hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gangen.

I tillegg til kaffe, rundstykker og kringle, fortsatte vi tradisjonen med at vi på årsmøtet skal ha en bløtkake.

Loddsalget gikk bra og det ble solgt lodd for kr. 2.431,-.

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

Avslutning.

Som avslutning sang vi «Fagert er landet».

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet sluttet kl. 13.05.

Sarpsborg/Moss den 26. jan. 2017

 

Mai Britt Løken, leder                                                          Hans Krugerud, sekretær