Referat fra medlemsmøte 28. januar 2015

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 28.01.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

 Østfold

 

 

Tilstede: 39 medlemmer.

 

 

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket velkommen og ønsket alle et godt nytt år!

Som vanlig sang vi  «Dagen er din». En sang som skaper god stemning.
I vår husdikter Berly Engens fravær, leste Mai-Britt Haldis Moren Vesaas’ dikt «Dagar».

 

Leder opplyste videre at en ny vervebrosjyre er lagt ut. Ta en med for å levere den til tidligere ansatte i Telenor. Rekruttering er viktig også for vår forening.

 

Referater.

Referat fra medlemsmøte 26.11.14 ble referert. Enstemmig vedtatt.

Referat fra julemøtet 16.12.14. ble referert. Det ble opplyst at vår pianist Egil Gjøs er alvorlig syk og er på sykehjem.

Deretter ble referatet enstemmig vedtatt.

 

Orienteringer.

Leder orienterte om forslag på en effektivisering av den sentrale organisasjon i Telepensjonistenes Landsforening. Likeledes om forbundets økonomi. Det er usikkert om vi får like stor støtte fra Telenor i fremtiden.

Mai-Britt gikk så igjennom aktuelle saker i vår forening.

Her skal kort nevnes:

-2014 har vært et godt arbeidsår for Telepensjonistene i Østfold.

-Det har vært avholdt 8 styremøter og 7 medlemsmøter, sommertur, teatertur, årsmøte og julemøte.

 

Takkekort.

Følgende hadde sendt takkekort for gave og hilsen til fødselsdagen:

Karin Bergerøy 75 år

Bjørg Garseg 70 år

 

Årsmøte.

Det er laget egen protokoll for årsmøtet. (Se denne).

 

Kaffe og utlodning.

Styret hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gang.

I tillegg til kaffe, rundstykker og kringle, fikk vi p.g.a. årsmøtet 2 deilige bløtekaker.

 

På februarmøtet er det Fredrikstad som har ansvaret for kjøkkentjenesten.

 

Loddsalget gikk også denne gang bra. Det kom innkr. 2185,-.

Mange vant, og det var stor jubel i salen!

 

Leder takket for fremmøtet og ønsket vel hjem.

 

Møtet sluttet kl. 13.40.

 

 

 

Sarpsborg/Moss den 2. febr. 2015

 

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                         sekretær