Referat fra medlemsmøte 29.10.2014

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 29.10.14 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Østfold

 

 

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold

onsdag 29.10.14 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

 

Tilstede: 49 medlemmer.

 

 

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen og var glad for det gode fremmøtet.
Hun hilste spesielt Arild Bodal fra Mysen og Jorun Strøm velkommen.
Berly Engen stilte også denne gangen opp med et eget humørfylt dikt: «Lyse minner fra en høstmørk nattevakt ved rikstelefonen i Oslo i 1944».
Det var mange nattevakter med koselige hendelser. Denne endte med at Berly fikk tilsendt epler fra Haugesund! 2 av versene:

            Ja, er det ikke merkelig, da                     Og selvsagt skjønte jeg jo,                                              for ikke å si «smukt»,                                   i denne eplegledens stund,
            at en uskyldig, liten nattpassiar,              at de er neimen ikke å spøke med,
            bokstavelig talt kan bære frukt?            Televerksgutta i Haugesund!

 

Referater.
Medlemmene var fornøyd med teaterturen til Oslo.
Ellers ingen bemerkninger.

 

Sommertur.

Turkomitéen hadde fått tilbud på 5 dagers tur til «Flor og Fjære» fra Peer Gynt Tours på
kr.  9.000,- og fra Chartertur på kr. 8.000,-. Styret vurderte at dette til å bli for dyrt og at det ikke er aktuelt.
En arbeider videre med forslag på en 2-dagers tur eller en 1-dags tur.

Julemøte.

Julemøtet blir på Lande Bo- og Servicesenter 16. des. kl. 1200-1700.
Henrys leverer julemat og har med serveringsdamer.
Skal vi sette opp buss Moss-Fredrikstad-Sarpsborg og retur? Det koster kr. 4.000,-.
Blir det for få som bruker bussen, blir det dyrt for hver person. Styret kommer tilbake til saken.
Gerd Aldar spurte om en kunne ha felleskjøring med personbiler og betale sjaføren en skyssgodtgjørelse.

 

Deretter sang vi «Vandringsvise».

 

«Terje Vigen» v/Erik Lauritsen.

Erik Lauritsen fremførte diktet «Terje Vigen» av Henrik Ibsen. «Det bodde en underlig gråsprengt en……»

Det er 43 vers og 387 linjer. Erik fremførte «Terje Vigen» med stor innlevelse og stor fortellerglede. Han holdt på i 20 min. og kunne alt utenat!
Erik fortalte om bakgrunnen for diktet som var Napoleonskrigen og kornblokaden 1810-1814.
Leder takket Erik for en glimrende fremføring og overrakte han en vakker blomsterbukett.

Alle fremmøtte ga en stående applaus!

 

Kaffe og utlodning.

Moss sto for kjøkkentjenesten denne gangen. Neste gang er det Fredrikstad.
Kaffe, nysmurte rundstykker og kringle smakte godt og praten gikk livlig rundt bordene.
Også denne gangen gikk loddsalget godt. Det kom innkr. 3.010,-.Alle lodd ble solgt ut!

Vinnersjansene her er mye større enn i LOTTO og mange vant både 2 og 3 ganger. Stemningen var stor.

 

Informasjon.

Mai-Britt orienterte:

-Vårt medlemsblad «Telepensjopnisten» vil redusere sidetallet. Det er for store kostnader, men papirkvaliteten vil bli beholdt. Ny redaktør blir Gunhild Skoglund.

-Vi har fått ny hjemmeside. Gå inn på Telepensjonistene Østfold. Stoff kan leveres til web-ansvarlig Åshild Wolner eller leder.

-Viktig at vi får med nye medlemmer. Prøv og verv!

 

Leif Magnussen som er med i kirkelig fellesråd i Rygge og fortalte om arbeidet der.

Det er nå kommet en ny kirkelov og en ny gravferdslov.
Det heter ikke lenger kirkegård, men gravlund.
Gravlundene må reguleres om. Muslimer skal gravlegges med hodet mot Mekka.
Utestengte muslimer må gravlegges langt vekk fra hjemkommunen, f.eks i Oslo.
Muslimer krever å få gå ned i gravene når de er ferdig utgravd. Kommunen må da kjøpe en innretning til kr 50.000,- for å hindre nedrasing.
Det ble stilt spørsmål om hvordan det er når nordmenn gravlegges i muslimske land?

 

Takkekort.

Sidsel Olseng takket for hilsen til 70 årsdagen.

Raymond Pettersen takket også for hilsen til 70 årsdagen.

 

Nils Hoen takket for all omtanke og støtte i forbindelse med hans kjære kone Hjørdis Hoens bortgang.

 

Avslutning.

Møtet ble avsluttet med sangen «Drømmen om Elin».
Leder takket kjøkkenkomitéen for utmerket arbeid, og takket medlemmene for godt fremmøte,

og ønsket alle vel hjem. Kjør forsiktig!

 

Møtet ble hevet kl. 1410.

 

 

 

Sarpsborg/Moss den 30. okt. 2014

 

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

     leder                                                                         sekretær