Referat fra medlemsmøte 3.nov.22

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund. Torsdag 3.november kl. 13.00 på Sanitetssenteret Bogneset.

I leders fravær var det nestleder Anne Grete Honningsvåg som åpnet møte  og ønsket 36 medlemmer velkommen med et dikt som handla om å ha omsorg for hverandre.

Eldreombudet hadde meldt forfall og det ble Solveig Løwensprung som hadde hovedinnlegg i dag.

Etter åpningssang Pengegaloppen fikk Solveig ordet og fortalte om sin jobb i det som ble kalt ”Televerkets nye muligheter.”

Hun fikk jobben med å få på plass et reisebyrå som skulle behandle alle reiser i Televerkets tjeneste.

Tilbudet gikk ut til alle reisebyrå og endte opp med  Berg Hansen reisebyrå . Et av kravene var at det skulle ligge i Ålesund og gi arbeide til mange tidligere televerkansatte.

Televerket på sin side forpliktet seg til at alle tjenestereiser i regi av Televerket  skulle kjøpes av vårt kontor i Ålesund.

Annet hvert år var det tøffe reforhandlinger for å beholde avtalen og det var en stor jobb med å få ansatte i Televerket til å bruke avtalen.

Hun måtte også jobbe med seg selv for å innse at hun nå var ansatt i privat næringsliv, og at det var vanlig med personlige fordeler i hennes jobb.   Dette var goder som også de andre ansatte fikk fordeler av.

Avtalen varte i 10 år. Da var den flotte, men veldig travle jobben over. Mange televerkfolk hadde fått arbeide i kontoret og lært et nytt yrke. 60 personer var vi på det meste. Det var hardt arbeid, men vi klarte det.

Nestleder takket Solveig for at hun delte sine erfaringer i Berg Hansen reisebyrå med oss og overrakte en presang.

 

Neste post var referat fra forrige møte. Sekretær leste dette som ble godkjent uten merknader.

Snitter og kaffe med kaker ble servert.

 

Laila leste humoristiske stubber fra avisa Hallingdølen.
Inge Paul Kleppe fikk ordet for å fortelle en historie fra krigens dager.

 

Loddsalget med fine gevinster

innbragte     kr.4000,-

 

Avslutningssang var, ” Min tanke er fri.”

 

 

Nestleder takket arrangementskomite for vel utført arbeide og ønsket alle vel hjem .

 

Neste møte er julemøte 1. Desember og melding er sendt medlemmene.

 

Møte avslutta kl. 15.30

 

 

Anne Grete Honningsvåg,   sekretær