Referat fra medlemsmøte 3. oktober 2019.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund torsdag 03.10.2019 kl 13.00 på Sanitetssenteret.

Leder Inge Westad åpne og ledet møtet. Han ønsket 36 medlemmer velkommen til dagens møte, og da spesielt velkommen til Hans Petter Melbye som er månedens nye medlem.

Videre hilste Inge fra Vigdis og Helge Haram, som på grunn av sykdom ikke
hadde anledning til å være tilstede denne gangen. Helge har tatt en stor operasjon og er nå under rekreasjon og på bedringens vei.

Randi Vågsholm hilste fra Ingunn Ellefsen og sa fram takk for oppmerksomheten til hennes 80-års dag som var tidligere i høst.
Ingunn er for tiden på ferie i Spania.

 

Møtet ble som vanlig innledet med allsang.

Deretter ble referat fra møte 05.09.2019 opplest og godkjent uten merknader.

 

Dagens innslag var Jon Hildre som kåserte om historiske verdier om Tele og kringkasting på Vigra kringkaster.
I tekst og bilder dro han oss interessant gjennom hele kringkasterens historie
fra den første kringkasteren ble bygd i 1935 og frem til i dag.
Han kom blant annet inn på at kringkasteren ble bombet av tyske bombefly
allerede 15. april 1940, og om gjenoppbygningen som stod ferdig og ble åpnet i 1948.
Telenor – Norkring vedtok i 2014 at bygningene på Vigra skulle rives, og søkte
kommunen om rivnings tillatelse. Den 242 meter høye masten, som var nordens høyeste bygg, ble i 1997 forkortet til 232 meter av hensyn til Ålesund lufthavn. Masta ble revet 8. september i 2011.

Ildsjeler og venneforening for Vigra kringkaster har siden 1995 jobbet for å ta vare på bygninger og utstyr for så å lage et kringkastings museum.
Norsk Tele museum har også engasjert seg i saken.

Kåseriet er i sin helhet lagt ut i egen mappe på hjemmesiden vår.    Link —

 

Leder takket Jon for godt og interessant kåseri, og overrakte en oppmerksomhet.

 

Deretter var det matservering. Snitter, kaffe og kaker stod på menyen denne dagen.

 

Reidun Svensen fikk ordet ,og fortalte morsomme ”snutter” fra tiden da hun
jobbet på linjeavdelingen, og det ble installert ny automatsentral i Ålesund.

 

Inge Paul Kleppe bidro med historiske opplevelser med radiokommunikasjon.

Møtet ble avsluttet med allsang.

Loddsalget innbrakte kr. 3.875,- brutto

Leder takket for godt fremmøte, ønsket alle vel hjem,
og hevet møtet kl. 15.35

Neste møte er torsdag 07.11.2019

Ålesund 03.10.2019

Arnhild Løndal
-sekretær-