Referat fra medlemsmøte 30. sep. 2020

Referat fra medlemsmøte 30. sep. 2020

Medlemsmøte Kl. 13.00 på Alnes Fyr og opplevelsessenter.

 

Leder Inge Westad åpnet og ledet møtet, han ga uttrykk for at det var spesielt hyggelig for han å kunne ønske 44 medlemmer velkommen til Alnes. 

 

Deretter overrakte han en oppmerksomhet til Eva Karin Kleppe i forbindelse med hennes 80 års dag som var 22.09-2020.

Etter en innledende allsang ble referat fra medlemsmøte 05.03.2020 opplest og godkjent uten merknad.

 

Dagens innslag var leder Inge som holdt et kort kåseri  om Alnes fyr sin historie.

Det har vært fyr for båter og skip på Alnes fra 1853.                                  I1869 reiste Alnesingene selv et eget fyrhus i form av et tømmerhus med tranlampe.  Dette ble senere overtatt av Kystverket.                       Dagens fyrtårn ble bygd i 1837.  Etter omfattende restaurering har anlegget siden 1993 også vært kultursenter med kafe, kunstutstillinger og en utstilling om fyr historien.

 

Jon Hildre hadde en oppdatering om framdrift vedrørende fredningsprosessen av Vigra kringkaster.

Høringsfristen er egentlig utgått, men det er fortsatt mulig å komme med innspill. Riksantikvaren og grunneier stiller seg positive til prosjektet, men Telenor kulturarv har så langt ikke vært villige til å støtte, men har derimot stengt av strøm og vann i huset. Venneforeninga jobber videre med saken, og vil kontakte Telenor Norge samt noen rikspolitikere om saken. TP Ålesund vil også oppfordre forbundsstyre om å støtte prosjektet.

Vigra kringkaster er nasjonal.

 

Deretter var det matservering.

Brennsnut og fiskesuppe, samt kaffe og «fyrkake» stod på menyen.

 

 

Grasrotandelen i Norsk Tipping.

Nestleder Inge Paul orienterte om grasrotandelen i Norsk Tipping.  Dette er en ordning som gir 2-7 % av tippe innsatsen tilbake til lag og foreninger. TP Ålesund er registrert og styret oppfordrer medlemmene som spiller til å registrere seg hos kommisjonær eller på nett. Dette vil gi et godt tilskudd til økonomien i foreningen.

Fremgangsmåte er også lagt ut på hjemmesiden vår.

 

Banktjenesten VIPPS.

Kasserer Hans Arne loddet stemningen for om foreningen skulle ta i bruk banktjenesten VIPPS, som betalings måte ved loddsalg o.l.

Det var god stemning for forslaget, og VIPPS vil bli tilgjengelig.  Det er likevel fortsatt anledning for medlemmene å betale med kontanter.

 

 

På grunn av restriksjonene og smittesituasjonen var det vanskelig å bestemme tid og sted for neste møte, men styret vil komme tilbake med informasjon om dette. Informasjon vil også bli lagt ut på nettsiden vår.

Foto fra møte på Alnes fyr og opplevelsessenter.

 

Møtet ble som vanlig avsluttet med allsang.

 

Loddsalget innbrakte   kr.5000,-   brutto.

 

Leder takket for godt frammøte, ønsket alle vel hjem og hevet møte kl. 15.45