Referat fra medlemsmøte 4.11.2021.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund torsdag 04.11.2021 kl. 13 på Sanitetssenteret Bogneset.

I leders sykefravær var det sekretæren som åpnet og ledet møtet denne gangen.

Hun ønsket 25 medlemmer velkommen til dagens møte.

Møtet ble som vanlig innledet med allsang.
Referat fra møte 07.10. ble opplest og godkjent med en merknad.

Karolina Sperre var ikke på ferie i New York, men hennes datter hadde sendt takkekort derfra.

Med denne merknaden ble referatet godkjent.

Dagens innslag var geriatrisk sjukepleier Anne Roald fra Ålesund kommune som orienterte om tjenester kommunen kunne tilby til folk som ønsker å bo og klare seg hjemme i stedet for å måtte flytte på sykehjem eller ander alternativ.

Undersøkelser viser at å bo hjemme så lenge som mulig gir god livskvalitet.

Hun kom inn på blant annet Forebyggende hjemmebesøk, som tilbys alle innbyggere ved fylte 75 år. Kommunen er litt på etterskudd med dette nå, men jobber med saken og alle vil etter hvert få tilbudet. Der gir de gode råd om boligsituasjonen, kosthold, næringsstoff, bruk og misbruk av alkohol besøkstjeneste og fysisk aktivitet. Hun oppfordret også alle til å tegne en framtidsfullmakt.

Anne Roald ble takket for god og nyttig informasjon, og fikk overrakt en blomst.
Deretter var det matservering.

Snitter, kaffe og kaker stod på menyen denne dagen.

Jon Hildre ga oss en kort orientering om framdrift i saken om bevaring av Vigra kringkaster, Jon har i mange år vært en ildsjel for denne saken.

Han opplyste om at Fylkeskonservatoren i Molde nå er i arbeid med en prosess for å frede Vigra kringkaster. De får også støtte og hjelp fra Fortidsminne foreningen.

Telenor er eier av lokalene, men er ikke interessert i bevaring,

Han opplyste videre at det nå er sendt et nytt brev til Telenor, der en prestesønn fra Haram forteller om viktige hendelser på kringkasteren under krigen, og blant annet at hans far gjemte seg under et bord da kringkasteren ble bombet, og dermed reddet livet.

Inge Paul Kleppe bidro med fortelling om telefaxens inntog i Televerket.

Under riksautomatiseringen på Sunnmøre, fikk Gåseid montørstasjon etter mye om og men

tillatelse til å anskaffe etatens første telefax maskin, og denne kom til god nytte i arbeidet.

Det var som vanlig loddsalg og mange fine gevinster.

Loddsalget innbrakte kr. 2.975, –    brutto.

 

Møtet ble avsluttet med allsang.

Møteleder takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem og hevet møtet kl. 15.20

 

Neste møte er julemøte i desember.