Referat fra Medlemsmøte 4. april 2019

Referat fra Medlemsmøte 4. april 2019

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 04.04.2019 kl 13.00 på Sanitetssenteret.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE

 

Leder Inge Westad

Leder Inge Westad åpnet og ledet møtet, og han ønsket 39 medlemmer velkommen til dagens møte.

 

Sekretær

Etter en innledende allsang ble referat fra medlemsmøte 07.03.2019, opplest og godkjent.

Inge orienterte om at foreningen vår i år har 40 års jubileum, og foreslo at jubileet feires i samband med julemøtet i desember.
Møtet sluttet seg til forslaget.

 

Ingrid Dyrli Øie

Ingrid Dyrli Øie fra turkomiteen orienterte om planlagt vårtur til Aukra og Bud.
Turen arrangeres av Turistbussen Ålesund torsdag 6. juni.
Det blir middag med ballbufe på Aukra, og kaffe og kaker på Bud.
Med på turen blir også en lokal guide.

Prisen for turen er kr. 600,- for medlemmer og kr.830,- for eventuelle ikke medlemmer.
Alle medlemmene vil bli orientert pr. e-post/sms eller brev.
Turkomiteen håper på god oppslutning om turen og oppfordret også til å ta med
familie og venner om en ønsker det.

 

Laila Romestrand

Dagens innslag var Laila og Kjetil Romestrand som delte reisebrev fra en tur de hadde hatt i fjor høst.
15. oktober startet de på den 3 uker lange reisen til New Zealand og Australia sammen med 6 andre nordmenn og 20 svensker.
I ord og flotte bilder fortalte de interessant om opplevelser de hadde hatt.
Det var alt fra store byer til spennende utflukter, til dels i ulendt og farlig terreng.
De reiste over store områder, og hadde blant annet hele 13 utflukter med fly.
Turen ble arrangert av et Australsk reiseselskap.

Leder takket Laila og Kjetil for meget interessant underholdning og overrakte en
oppmerksomhet med Australsk tilsnitt.

 


Deretter var det matservering. Snitter, kaffe og kaker stod på menyen denne dagen.

Møtet ble som vanlig avsluttet med allsang.

Loddsalget innbrakte kr. 4.245,- brutto.

Leder takket for godt fremmøte, ønsket alle vel hjem, og hevet møtet kl. 15.20.

Neste møte er torsdag 02.05.2019

Ålesund 04.04.2019

Arnhild Løndal
-sekretær-