Referat fra medlemsmøte 06.09.18

Referat fra medlemsmøte 06.09.18

​ ​

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 06.09.2018
kl 13.00 på Sanitetssenteret.

Leder Helge Haram åpnet og ledt møtet, han ønsket alle velkommen til høstens først møte, og da spesielt velkommen til Marie Aashagen fra forbundsstyret
Som var på besøk i foreningen denne dagen.
49 medlemmer var tilstede.

Referat fra møte 03.05.2018 ble referert og godkjent uten merknad.

Dagens innslag var Marie Aashagen som fortalte om arbeidet i fobundstyret.
Hun orienterte om følgende:

– Neste landsmøte som holdes i mai 2019, og saker som skal behandles der.
– Handlingsplan
– Ny WEB løsning for håndtering av medlemsregisteret
– Opplæring, som støttes av forbundet, blant annet datakurs.
– Politiske saker
– Usikkerheten rundt økonomisk støtte fra Telenor
– Samarbeid med Pensjonistforbundet
– Eldrerådet i kommunene som skal være en høringsinstans for kommunene Eldrerådet kan brukes til å ta opp saker lokalt i kommunene.

Leder takket Marie for god informasjon og overrakte en oppmerksomhet.

Deretter var det matservering; Lapskaus, kaffe og kaker stod på menyen.

Randi Wågsholm leste en morsom historie fra et brev som en ung utflytta Ålesunds jente skrev hjem til sin mor i året 1831.

Møtet ble som vanlig avsluttet med allsang.

Loddsalget innbrakte kr. 5.500,- brutto
Leder takket for godt fremmøte, ønsket alle vel hjem .
og ble hevet kl. 15.45

Neste møte er torsdag 04.10.2018

Ålesund 06.09.2018

Arnhild Løndal
-sekretær-