Referat fra medlemsmøte 07.04.2022

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund. 7.4.2022 kl.13.00 på Sanitetssenteret Bogneset.

Leder åpnet møte og  ønsket 31 medlemmer velkommen.

 

Siden forrige møte hadde han vært i begravelsen til Karin Aasmo  Brandt.

Det var mange som tok del og deriblant mange tidligere kolleger.

Medlemsmøte hedra Karins minne med 1 minutts stillhet.

 

Åpningssang i dag var ”Nordlandsnetter.”

 

Sekretær leste deretter referatet fra forrige møte 3.mars.  Hun hadde også noen ord på veien om alderdom og korttidshukommelse.

Referat godkjent uten merknad.

 

Så ble ordet gitt til Geir Gjerde fra ”Turistbussen.”  Dette er arvtager etter Øvrevolls rutebiler som tidligere dreiv med bussturer fra Ålesund.

”Turistbussen” har turer innenlands og utenlands. I tillegg har de dagsturer i nærmiljøet.  Det ble  orientert om de ulike turene.

Geir svarte på spørsmål og kommentarer fra forsamlingen. Han la igjen brosjyrer som medlemmene kunne ta med seg.

Leder takket for informasjon og overrakte en blomst.

 

TLP Ålesund skal på tur til Eide og ”Bergtatt” med Turistbussen og Gerd Waage orienterte om turen som skal være 12. Mai.

Det vil bli sendt ut info ( mail og sms) til alle medlemmer om betalingsfrist, kontonr. for innbetaling.  De som melder seg på må også gi beskjed til turkomiteen  om hvor de kommer på bussen.

 

Reidun Svendsen ba om ordet og takket for gaven hun hadde mottatt etter 85 årsdagen.

 

Leder opplyste om at Laila Romestrand hadde takket ja til å være vara til redaktør Dan Vindheim.

Laila hadde også i dag en liten stubb fra Hallingdølen. Denne gangen om erindring av Old Spice barbervann og Keratin hårvatn.  Begge mye brukt i vår ungdom, men kanskje ikke alltid til det det var ment til.

 

Leder takket Laila for innslaget.

 

Leder orienterte medlemsmøte om møte han har hatt med Jon Hildre vedrørende om å  prøve å hjelpe til med å få utlevert nøkkel til Vigra Kringkaster.

Leder vil med referanse til TLP Ålesund tilskrive  Telenor, Norkring ved  Toralf Trondsen .  Dette med bakgrunn i en telefonsamtale han hadde med Trondsen som er saksbehandler for Vigra Kringkaster. Det ble i samtalen gitt klar melding om at vi syns dette med at Venneforeninga ble” fratatt” nøkkel virket veldig urimelig.

Jon  orienterte om status nå, og understreket at det nå var spennende dager i prosjektet.

 

 

Loddsalget med fine gevinster ga kr.3.500,- til kassa.

 

Medlemmer

 

Sluttsangen var ”Den glade vandrer,”

Så vandret vi ut i et nydelig vårvær ved møteslutt   kl.15: 15

 

 

Ålesund, 19.04.2022             Anne Grete Honningsvåg,    sekretær