Referat fra medlemsmøte 7. november 2019.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund torsdag 7.11.2019 kl 13.00 på Sanitetssenteret.

    Leder Inge Westad åpne og ledet møtet.

Han ønsket 44 medlemmer velkommen til dagens møte.

     Møtet ble som vanlig innledet med allsang.

Deretter ble referat fra møte 03.10.2019 opplest og godkjent uten merknader.

Dagens innslag var Malvin Dalhus fra Ålesund Museum som i ord og bilder dro oss interessant og morsomt gjennom Ålesunds historie.

Tema for kåseriet var
FORTID OG NÅTID I ÅLESUND

Før brannen i 1904 var Ålesund en by med hvite trehus. Etter brannen kom Keiser Wilhelm fra Tyskland med hjelp
i form av arbeidskraft og kapital og byen ble bygd opp igjen med murhus i jugendstil.
Dalhus kom blant annet inn på tiden da Ålesund Rådhus skulle bygges, og Rønneberghaugen ble skutt ned.
I denne forbindelse ble også ”fuglefjellet” skutt bort og fuglene ble transportert til Bud.
Videre kåserte han om Ålesund kirke og Aspøy barneskole, begge fantastiske flotte bygg.
Aspøy barneskole ble bygd i 1921, og hadde 1253 elever.

Leder takket Malvin Dalhus for interessant og morsomt kåseri
og overrakte et honorar.

 

Deretter var det matservering. Snitter, kaffe og kaker stod på menyen denne dagen.

 

 

Helge Haram fikk ordet og fortalte at han hadde gjennomgått en stor vellykket hjerteoperasjon,
og at han nå var langt på bedringens vei.
Helge takket også for oppmerksomheten han fikk i forbindelse med sin 80 års dag som var 15.oktober.

 

Som vanlig var det utlodning av mange fine gevinster.

Flott innsats av arrangement komiteen.

Loddsalget innbrakte kr. 5.005,–   brutto.

   Møtet ble avsluttet med allsang.

Leder takket for godt fremmøte, ønsket alle vel hjem,
og hevet møtet kl. 15.45

Neste møte er julemøte, der vi også skal feire foreningens 40års jubileum  03.12.2019

Ålesund 07.11.2019

Arnhild Løndal
-sekretær-