Referat fra medlemsmøte 7. sep 2023

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 07.09.2023 kl. 13.00 på Sanitetshjemmet.

Leder Inge Westad åpnet og ledet møtet.

I dag var det 38 stykker som møtte og ble ønsket velkommen.

 

Unni Hole fra Ålesund sanitetsforening orienterte om et «Trygghetstreff» de arrangerer sammen med brannvesenet den 25.10. kl. 1200 – 15.00. De vil gjennomgå hvordan en kan unngå brann hjemme og demonstrere bruk av slokkemidler. De serverer også gratis middag og kake

Påmelding innen 20.10. til tlf.  990 04 633 eller kjersku@online.no.

 

Laila Wik Romestrand leste referat fra medlemsmøte 04.05.23 og medlemsturen 11.05.23.

 

Allsang «De nære ting».

 

Dagens gjest var John H. Fylling fra Ålesund smalfilmklubb. Han fortalte at de ble stiftet i 1951. De har jobbet med smalfilm, video og nå digitalt. Tidligere var det bla reisefilmer, men nå driver de helst med dokumentarer. Bla laget de en film om bortskytingen av radiomasten på Vigra som ble vist på NRK. Nå er de snart ferdig med en kortfilm om Skodjebruene. De har medlemsmøtene i postterminalen i Breivika, ca 20 medlemmer, men ikke alle er like aktive. Han viste en film om bortskytingen av Rønneberghaugen og byggingen av rådhuset i byen. De begynte bortskytingen i 1971 og innvielsen var i 1980. Henning West hadde filmet og Harald Grytten hadde kommentarene. Mange jobbet like i nærheten og hadde opplevd litt uhell under sprengningene. De har også laget en film om Cutty Sark i 2001, en lang og en kort versjon.  Han viste den korte versjonen på 6 min.

 

I dag var det god brun lapskaus.

 

Sverre Rohdin leste om matlaging og hva som er forskjell på en dæsj og en skvis

 

Anne Grete Honningsvåg snakket litt om turen til Ishavsmuseet på Brandal den 28.09. Da hun kom på møtet, var det 3 påmeldte. Nå var det 22 stykker. Vi reiser med privatbiler. Omvisning og potetball vil koste kr. 320,- pr. Stk. Hun leste også noen kommentarer fra småbarn om Gud og prester.

 

Kaffe og Kvæfjordkake og åresalg.

 

               Det blei solgt årer for kr. 4.950,-.

 

Inge takket for møtet.

 

 

Neste møte blir 05.10.

Ole M. Ellefsen skal snakke om «Revejegarane på Jan Mayen».

Han vil også selge bøker.

 

 

Møtet hevet kl. 15.30.

 

 

Ålesund 07.09.23

Laila Wik Romestrand

sekretær