Referat fra medlemsmøte onsdag 28.09.16

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 28.09.16 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Logo

Tilstede: 50 medlemmer  

Åpning.

Leder Mai Britt Løken ønsket alle velkommen, spesielt dagens kåsør, Torkjell Berulfsen og 3 besøkende fra Halden. Vi sang som vanlig sangen «Dagen er din».

Referat..

Referat fra medlemsmøtet 31.08.16 ble referert. Enstemmig vedtatt.

Kåseri v/Torkjell Berulfsen «Penger lukter ikke».

Med henvisning til dagens referat sa Berulfsen at da «Blücher» seilte inn Oslofjorden 1940

stoppet båten ved Jeløy Radio og satte ut en lettbåt for å innta Jeløy Radio. Dette forsinket «Blücher» og den kom derfor senere inn til Drøbakk enn planlagt. Hadde det betydning for senkingen av «Blücher»?

Berulfsen gikk så over til sitt kåseri.

Hva er penger? Gull var det første betalingsmiddel.

Vi bruker i dag ca. 4 % med kontanter.

De første myntene ble bruk i Kina ca. 1500 f. Kristus. Mynten ble kalt CASH.

Romerne brukte dinarer og salt som betaling. Derfor utrykket salær. Penger var viktig for å kunne skattelegge. Men alt mulig ble skattelagt. Også urin i pissoarene skulle skattelegges! Det luktet ille, og det ble hevdet at skatt på mynter var bedre. Derav uttrykket «Penger lukter ikke».

Første norske mynt ble laget under Olav Trygvasson på ca. 990 tallet. Deretter ble det laget en myntrekke.

Det verste en kunne gjøre var å lage falske mynter. Falskmyntere ble i tidligere tider kokt levende.

I 1623 ble det funnet sølv i Kongsberg. Her ble det opprettet en egen myntfabrikk. Denne myntfabrikken er landets eldste bedrift i Norge.

De første pengesedlene i Norge kom i 1695. Berulfsen fortalte mange morsomme eksempler på betaling. Men husk: Penger er tillit!

Etter krigen ble det utarbeidet en myntrekke med bare norske dyr som motiv.

Gullinnløsningen ble opphevet i 1922.

Gullet i Norges Bank var pakket ned i kasser før krigen og det var derfor raskt å sende gullet ut av Oslo. Det var 29 tonn med gull som ble transportert i 26 lastebiler fra Oslo til Lillehammer, videre til Åndalsnes og Molde, og med båt til Storbritannia etter en spennende overfart.

Hvis det er ønske om det, kan Berulfsen kåsere om Whisky en annen gang.

 

Mai Britt takket Torkjell Berulfsen for et interessant og humørfylt kåseri!

 

Teatertur.

Mai Britt orienterte om styrets forslag til teatertur. Forslaget til styret var «Hvem er redd for Virginia Woolf».

Det var delte meninger om forslaget og det ble derfor foretatt en avstemning. Det ble flertall i mot forslaget, og en ble enige om å droppe teatertur denne gangen.

Neste møte.

Teaterturen var tenkt som vårt neste møte. Da den ble avlyst, blir det ikke noe møte i oktober da våre faste møtelokaler er opptaatt.

Neste møte blir da 30. november. Det blir da et hobbymøte.

Takkekort.

Det forelå takkekort fra både Erik Lauritsen og Signe Westgaard som begge fylte 80 år.

Orienteringer.

Mai Britt orienterte om julebordet som vil bli avholdt i Odd Fellows selskapslokaler i Fredrikstad, torsdag 15. des. kl. 1200.

 

Hans orienterte om viktigheten og arbeidet med lokal telehistorie i alle Østfoldbyene.

Følgende er oppnevnt til å starte en lokal gruppe:

Sarpsborg:                  Gunnar Øverland

Fredrikstad:                Johan Westgaard

Halden:                       Thor Gundersen

Mysen/Askim:            Arild Bodahl

 

Kaffe, utlodning og trekning.

Fredrikstad hadde ansvaret for kjøkkentjenesten og serverte deilige rundstykker, kringle og kaffe.

Loddsalget gikk meget bra. Det kom inn kr. 2.780,-.

Det var mange gevinster og tilsvarende glade vinnere. Trekning gir stor steming i salen!

Nytt medlem.

Thor Gundersen fra Halden meldte seg inn i foreningen og ble ønsket velkommen av Mai Britt.

Avslutning.

Vi sang «Hvite roser fra Athen».

Mai Britt takket for i dag og ønsket alle vel hjem!

Møtet sluttet kl. 1310.

Etter møtet meldte Kari Johansen og Inger Torstensen seg inn i vår forening. Begge er fra Halden.

 

Sarpsborg/Moss den 29. sept. 2016

Mai Britt Løken, leder                                              Hans Krugerud, sekretær