Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 26.08.15

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 26.08.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

OST- TPLITENa3

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold

onsdag 26.08.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

Tilstede: 36 medlemmer.

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen til det første møtet i høstterminen, og håpet at alle hadde hatt en god sommer.

Hun ønsket deretter spesielt Org.sekretær Rune Bugge Pehrson fra Norsk Pensjonistforbund, hjertelig velkommen.
Leder ønsket også vårt nye medlem Flemming Strand velkommen og opplyste samtidig at vi har fått enda 2 nye medlemmer: Kari Marhaug og Finn Thrana.

Som vanlig åpnet vi møtet med sangen «Dagen er din» og vi tok i bruk vår nye CD-spiller.

 

Referater.
Referat fra medlemsmøte 29.04.15 ble referert.

Enstemmig godkjent.
Takkekort.

Det forelå takkekort for oppmerksomheten på fødselsdagen fra:

-Grethe Minge
-Ingjerd Oksrød, 70 år
-Wenche Westgaard, 70 år
-Gunnar Karlsen, 80 år

 

Sommerturen 2015.
Mai-Britt orienterte om sommerturen «I Munchs fotspor» 3. juni.
Turen gikk til Refsnes Gods og Grimsrød Gård på Jeløy og videre til Munch hus i Åsgårdstrand og deretter med fergen fra Sandefjord til Strømstad.
En meget vellykket tur med mange hyggelige tilbakemeldinger

Det var hele 47 deltakere.
Styret forsøker å få til en ny sommertur neste år.

 

Informasjon fra Norsk Pensjonistforbund.
Org.sekretær Rune Bugge Pehrson takket for invitasjonen, og ga deretter en bred og interessant informasjon om Pensjonistforbundets arbeid. Her nevnes kort:
-Pensjonistforbundet hadde sitt første kontor i Sarpsborg og hadde sitt landsmøte her i 2001.

-Jan Davidsen er valgt til ny leder i Pensjonistforbundet.
-Pensjonistforbundet ønsker at flere etater blir med i deres forbund. Telepensjonistene er i dag med i SAKO, et samarbeidsorgan.
-Pensjonistforbundet skal være det viktigste talerør for eldre i samfunnet.
-Handlingsprogrammet for Pensjonistforbundet er:
–Fremtidens helse og omsorg
–Aktive eldre
–Bolig og tilgjengelighet
–Økonomi og arbeidsliv

 

-Bugge Pehrson kom inn på tannhelse, rehabilitering, ensomhet og psykisk helse og at det bør etableres et nasjonalt eldreombud.
-I disse valgtider bør en huske på at det er viktig at eldre kommer inn i både kommunestyre og fylkesting
-Eldreråd er påbudt i alle kommuner, og dette er et forum som er viktig for alle pensjonistforeninger.
-Tannhelse for eldre er et forsømt område.
-Noen få kommuner kartlegger hvordan du bor etter fylte 75 år. Mange ting kan forbedres ved installasjon av enkle hjelpemidler, og den enkelte vil få en tryggere hverdag.

 

Etter en meningsutveksling, takket Mai-Britt org.sekr. Bugge Pehrson for et interessant og tankevekkende kåseri om eldres forhold i dagens samfunn og overrakte han en vakker blomksterbukett som takk.

 

 

Kaffe og utlodning.

Nå smakte det deili g med kaffe, nysmurte rundstykker og kringle – og praten gikk livlig.
Fredrikstad hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gang. Neste gang er det Sarpsborg.
Loddsalget gikk bra. Det kom inn kr. 2190,-.
Teatertur.

Styret foreslo en teatertur til høsten og har følgende forslag:

-«Carmen» på Den Norske Opera
-«Halve kongeriket» med Ingrid Bjørnov og Are Kalvø, Det Norske Teater
-«Abrahams barn» v/Svein Tinberg, Det Norske Teater

Ved en avstemming, ble det overveldende flertall for «Carmen».
Styret utarbeider et endelig forslag, og det blir påmelding på septembermøtet.

Dessuten kan vi delta på forestillingen «Bachs Juleoratorium» med blåse-ensemblet av 1734.
Påmelding til Kåre Haug.

PC-kurs.

Interesse for et PC-kurs ble luftet. Div forslag ble diskutert.
Åshild Wollner sjekker med sin mann som har vært instruktør i PC-bruk.
Styret kommer tilbake med et forslag.
Det ble opplyst at mange tidl. teleansatte er inne på Facebook «Sarpsborg tlo». Dette er kanskje et fint rekrutteringssted for nye medlemmer. Styret følger opp.

 

Trekning
Medlemmene hadde også denne gang levert inn mange gevinster.

Trekning gir spenning og høy stemning – og mange glade vinnere!

 

Julebordkomité.
Følgende er oppnevnt til julbordkomité og har svart ja:
Solfrid Vogsted, Mai Åsheim og Aud Urdahl og dessuten fra styret Mai-Britt og Inger.

 

Avslutning.

Møtet ble avsluttet med sangen «Eg veit ei lita jente».
Leder minne om møtet i september som er «Allsang».
Hun takket videre for fremmøtet, og ønsket vel hjem!

 

 

Møtet ble hevet kl. 1320.

Sarpsborg/Moss den 27. aug. 2015.

 

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                         sekretær