Referat fra medlemsmøte onsdag 29.03.2017

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 29.03.17 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Logo

Tilstede: 42 medlemmer.

Åpning.

Leder Johan Westgaard ønsket alle velkommen til marsmøtet og spesielt velkommen til Åge Karlsen som skulle lede allsangen

Møtet ble som vanlig i åpnet med sangen «Dagen er din».

Vi startet med Leif Arntzen som fortalte forskjellige historier. Historiene frembrakte mye latter. Han avsluttet med sangen «Lars Myhren»

Referat.

Referat fra medlemsmøtet 22.02.17 ble referert Enstemmig godkjent.

Tur til Risholmen 7.juni blir det dagstur til Risholmen. Liv undersøker med daglig leder om det er i orden mesd denne datoen. Hun kommer tilbake med informasjon og påmelding

Allsang Det var lagt ut sanghefte på bordene og Åge åpnet med » Drømmen om Elin « Sangheftet innholdt flere kjente sanger av Alf Prøysen, Åge Åleksandersen med flere. Det ble et hyggelig allsangmøte  med en sangglad forsamling.

Landsmøte 2017- Delegater Følgende er oppnevnt som delegater til Landsmøte 9-10 mai 2017

Mai Britt Løken

Ellen Fredriksen

Åshild Wollner 

Sarpsborg hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gangen.

Loddsalget gikk bra og det ble solgt lodd for kr. 2.640-

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

 

Avslutning.

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. Neste møte 26.april   Foredragsholder Karsten O Five

Møtet sluttet kl. 13.30.

Sarpsborg/2.april 2017

 

Johan Westgaard, leder                                                Mai Britt Løken, sekretær