Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 30.09.15

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 30.09.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

OST- TPLITENa3

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold

onsdag 30.09.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Tilstede: 40 medlemmer.

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen til høstens allsang-møte.

Hun ønsket spesielt velkommen Åge Karlsen fra Sarpsborg (Grålum) som skulle spille og lede allsangen.

Som vanlig åpnet vi møtet med sangen «Dagen er din».

 

Referater.
Referat fra medlemsmøte 26.08.15 ble referert.

Leif Magnussen bemerket at pensjonister er for dårlige til å kumulere de eldre. Ungdommen derimot er flinke til å krysse av for ungdom på listen.

Referatet ble deretter enstemmig godkjent.
Teatertur.

Det er påmeldt 42 til forestillingen «Carmen» på Den Norsk Opera den 4. okt. 2015.

Det blir avreise med buss fra:

Sandbakken kl. 1400

Sarpsborg kl. 1415

Fredrikstad kl. 1435

Moss (Nesparken) kl. 1505

Det blir middag på Ekebergrestauranten kl. 1600 og forestillingen begynner kl. 1800.

 

Pc-kurs.

Å holde kurs i PC-bruk er både vanskelig og dyrt. En trenger eget datarom med PC’er, egne opplæringsprogram og instruktører.

Det ble foreslått å ta kontakt med KIWANIS i Fredrikstad, og det ble opplyst at Telenor har et eget opplegg på Fornebu i bruk av nettbrett og mobiltelefon.

Etter en meningsutveksling ble konklusjonen at det ikke blir noe PC-kurs denne gang.

Forøvrig ble opplæring på nettbrett og mobiltelefon anbefalt å gjøre hjemme ved hjelp av barn og barnebarn

 

Allsang.

Åge Karlsen fra Sarpsborg (Grålum) spilte og ledet allsangen. Han hadde med et eget hefte med kjente og kjære sanger som ble delt ut.

Han ledet allsangen på en utmerket måte, og dessuten sang og spilte han innimellom allsangene.

Det var hyggelig med et trekkspill (elektronisk) som hadde stor variasjon i toneklangen.

Kaffe og utlodning.

Sarpsborg hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gangen, og som alltid så smakte det godt med kaffe, nysmurte rundstykker og kringle – og praten gikk livlig.

Loddsalget gik også denne gangen godt. Det kom inn kr. 2.120,-.

Kåre Haug gratulerte Sarpsborg 08 med at de kom til Cup-finalen. Han delte ut en egen sang «Det er Sarpsborg 08 det gjelder» som ble sunget.- Et hyggelig innslag!

 

Takkekort.

Følgende takket for oppmerksomheten på fødselsdagen:

Oddvar Dahlen, Liv K. Pettersen, Bjørn Tjeldsbo, Gunnar Øverland og Torstein Berg.

 

Allsangen fortsetter.

Åge Karlsen ledet allsangen videre, og det ble en hyggelig avslutning av møtet.

Mai-Britt takket Åge Karlsen for hans spill og sang.

 

Trekning.

Medlemmene er ivrige loddkjøpere og det er stor spenning når trekningen foretas.

Som vanlig så var det mange som vant!

 

Avslutning.

Leder minet om avreisen til «Carmen» på søndag, og ikke minst om vårt neste møte hvor Torkjell Berulfsen kommer og snakker om Champagne. Det blir også en liten smak.

 

Hun takket videre for fremmøtet, og ønsket alle vel hjem!

 

Møtet ble hevet kl. 1410.

 

Sarpsborg/Moss den 5. okt. 2015.

 

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                         sekretær