Referat fra medlemsmøtet onsdag 28.10.15

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 28.10.15

Logo

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold

onsdag 28.10.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg  

Tilstede: 58 medlemmer.

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen.

Spesielt ønsket hun dagens kåsør, den kjente radio- og TV-underholder Torkjell Berulfsen, velkommen.

 

Torkjell Berulfsens kåseri: «Jeg drikker stjerner, jeg drikker champagne».

Torkjell Berulfsen fortalte om champagnens historie. Champagne kan bare lages innenfor et avgrenset område i Frankrike, Champagne. Franskmennene er meget stolte av sin champagne, og ingen andre får bruke navnet.

I andre land kalles champagne:

Prosecco i Italia

Cava i Spania

Sekt i Tyskland

 

Berulfsen gjennomgikk produksjonen av champagne. Det var strenge begrensninger. Den må minst lagres i 3 år. Den kan lagres i årevis.

Champagnen skal ikke oppbevares i kjøleskap, men lagres liggende i kjellertemperatur.

Champagneflasken skal ikke åpnes med et smell. Flasken åpnes forsiktig i 45 graders vinkel, da kommer det bare «puff».

Og husk: Champagnen skal ikke bare brukes til feiring av sportsbegivenheter.

Det ble servert en liten smaksprøve av champagnen «Moët & Chandon. Imperial» til alle.

Det var stor applaus etter kåseriet og smaksprøven!

 

Mai-Britt takket Berulfsen for et informativt og humørfylt kåseri og håpet at han kunne komme tilbake til oss en annen gang. Berulfsen svarte bekreftende og forslo temaet «Penger lukter ikke».

 

Nye medlemmer.

Følgende nye medlemmer ble ønsket velkommen til møtet:

Trond K. Edvardsen, Reidun Joneid og Kari Marborg.

 

Kaffe og utlodning.

Moss hadde ansvaret for kjøkkentjenestene denne gangen, og hadde forberedt seg på et godt fremmøte, 60 stk.

Det var vanlig servering med kaffe, nysmurte rundstykker og kringle. Det smakte godt og praten gikk livlig.

Loddsalget deretter gikk meget bra. Det kom inn kr. 3190,-.

Referat.

Referatet fra medlemsmøtet 30.09.15 ble lest opp. Ingen bemerkninger.

Enstemmig godkjent.

 

Julemøte.

Mai-Britt orienterte om julemøtet.

Det blir holdt i Lande Kro- og Servicesenter.

Det blir servert julemiddag med dessert. Underholdning blir ved Odd Georg Murud som forteller om «Fra julefeiring hos Vikingene til jul i Prøysenstua og Lønneberget».

Prisen pr. kuvert er kr. 200,-. Det er bindende påmelding.

Påmeldingsfrist er innen 25. nov. 2015.

Skriv om julemøtet ble delt ut til medlemmene.

Takkekort.

Det forelå takkekort for oppmerksomheten på fødselsdagen fra:

Hilde Lassen, Gunvor Elisson og Ivar S. Skodje.

Neste møte.

Neste møte er 25. nov. og er et hobbymøte.

Mai-Britt håpet på god deltakelse fra våre pensjonister som har mange interessante hobbyer.

Det blir både utstilling og salg av hobbyartikler.

Trekning.

Også denne gangen ble det stor stemning under trekningen. Det var mange innleverte gevinster og sjansen for å vinne er stor. Det var stor glede blant de mange vinnerne!

Sang.

Denne gangen sang vi: Pensjonistsangen «Ja, nå er det oktober …»

Avslutning.

Leder takket for det gode fremmøtet og ønsket vel hjem!

Hun minnet også om neste møte som er «Hobbymøte».

 

Møtet ble hevet kl. 1300.

Sarpsborg/Moss den 30. okt. 2015.

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                        sekretær