Referat fra medlemsmøte onsdag 22.02.17

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 22.02.17 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Logo

Tilstede: 35 medlemmer.

Åpning.

Leder Johan Westgaard ønsket alle velkommen til februarmøtet

Vi åpnet med sangen «Dagen er din».

Referat.

Referat fra medlemsmøtet 25.01.17 ble referert Enstemmig godkjent.

Protokoll Protokollen fra årsmøte 25.01.17 ble referert. Enstemmig godkjent.

Johan leste et dikt (ukjent forfatter)  Oppakrift på en vellykket dag.

Orienteringer.

Leder la fram forslag på teatertur i april.

Konklusjon Det var ingen interesse for forslaget

1.dags sommertur til Risholmen i mai og spise på Engelsviken Konklusjon Styret jobber videre med saken Takkekort.

Det forelå takkekort fra Lill Gjøs som hadde fylt 75.år Sommertur/høsttur

22 medlemmer har meldt seg på sommerturen/høstturen til Peer Gynt stevnet ved Gålåvatnet

Kjøkkenansvaret

Hver by tar ansvaret for å hente nøkler og mat Livsmestring foredrag v/Kjersti Lium

Kjersti takket for invitasjonen . Det hun ville snakke om var barndommen og Lars Monsen-Ingen grenser. Hun reiser rundt på skoler og holder foredrag om dette. Barn er flinke de stiller direkte spørsmål. Barndommen

Kjersti er Sarpejente vokst opp på Bjørnstad. I oppveksten var hun svaksynt, ble blind først i 20.årene. Hele tiden har hun vært trygg på den hun var. Hun har det godt i livet og setter pris på de overraskelser som hun møter. Hun lever godt med sin funksjonshemming. Naturen-Ingen grenser Hun har lært seg til å bruke sansene. Glad i å sykle,padle og gå. Det var hennes mann som sendte søknad for henne  om deltakelse  i TV-programmet  «ingen grenser» . De var gjennom flere øvelser og samtaler før de ble utatt. Da hun fikk beskjed at hun fikk være med, var det som å vinne i «lotto». Hun fortalte om hvordan de måtte hjelpe hverandre og samarbeide. Hun oppfordret oss  til « å ta varepå øyeblikkene»

Kaffe og utlodning.

Fredrikstad hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gangen.

Loddsalget gikk bra og det ble solgt lodd for kr. 2.120,-

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

Avslutning.

Som avslutning sang vi «Vi vandrer med freidig mot»

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet sluttet kl. 13.00.

Sarpsborg/22.februar 2017

 

Johan Westgaard, leder                                                Mai Britt Løken, sekretær