Referat fra medlemsmøte onsdag 24.02.2016

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 24.02.16 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

OST- TPLITENa3

Tilstede: 41 medlemmer.

 

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle velkommen, spesielt vårt nye medlem Kjell Næss og dagens kåsør Trond Svandal fra Sarpsborg kommune. Mai-Britt opplyste også at vårt mangeårige medlem i styret, Willy Jensen, døde tidligere denne måneden.

Så startet vi møtet med sangen «Dagen er din»

Referat..

Referat fra medlemsmøtet 27.01.16 ble lest. Enstemmig vedtatt.

Sarpsborgs historie gjennom 1000 år v/Trond Svandal Sarpsborg kommune. Sarpsborg har en lang og rikholdig historie. Det er 1000 år siden siden byen ble grunnlagt av Olav Haraldsson, men Tune har en enda lengre historie. Sarpsborg har et av de rikeste kulturlandskapene i landet. Det ble først lagd en borg og det første navnet ble derfor Borg. Olav Haraldsson eller også kalt Olav Den Hellige, var den viktigste kongen i middelalderen, og ble siden en populær helgen.

Svandal ga en bred orientering om Sarpsborgs historie. Landbruk, håndverk og handel m.m. ble viktige næringer. Borgartinget var viktig i middelalderen fra år 1000-1500. I 1567 etter et svensk angrep brant byen ned. Borgerne ønsket nå å flytte Sarpsborg til Glommas utløp. Den ble bygget opp igjen der og kalt Sarpsborg, men i 1569 fikk byen sitt nåværende navn: Fredrikstad.

Sagbruk og trelasthandel ble etterhvert viktig på 1600 – 1700 tallet, men salg av planker måtte bare skje fra Fredrikstad. I 1839 fikk Sarpsborg tilbake sin bystatus og kunne dermed selge plank. Veldig mye skal skje i Sarpsborg i 2016 og kommunens representant håpet at mange fra hele Østfold vil delta i arrangementene.

På spørsmål svarte Svandal at Soli Brug var nordens største sagbruk med 500 ansatte på 1800 tallet.

Mai-Britt takket Svandal for et interessant og engasjert kåseri, og overrakte en vakker blomsterbukett som takk for kåseriet.

 

Orienteringer.

Mai-Britt orienterte om teaterturen til Oslo nye Teater med oppsetningen av «Den Glade Enke».

Det blir 2 retters middag på «Det Gamle Rådhus».

Pris pr. medlem kr. 1200,- og for ikke medlem kr. 1490,-.

Påmeldingsfrist 13. mars 2016.

Invitasjon til medlemmene er sendt ut med e-post og ble dessuten levert ut på møtet.

Sommerturen blir en «Smuglertokt» i skjærgården ved Strømstad. Det er en fantastisk fin båttur med servering.

Det var stor enighet om at vi legger hjemturen med fergen Strømstad-Sandefjord og videre Horten-Moss.

Ad leie av telehytter. Informasjon om dette ligger på vår hjemmeside.

 

Kaffe og utlodning.

Fredrikstad hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gangen.

Deilig kaffe, nysmurte rundstykker og kringle ble servert.

Loddsalget gikk bra også denne gangen. Vi fikk inn kr. 2.550,-.

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

 

Takkekort.

Siri Tambs-Lyche takket for blomsterkortet til sin 90. årsdag.

 

Avslutning.

Mai-Britt takket for seg da hun skulle reise bort, og Johan overtok som møteleder.

Som avslutning sang vi «Drømmen om Elin».

Johan takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem .

Møtet sluttet kl. 13.10.

 

Sarpsborg/Moss den 25. febr. 2016

 

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                        sekretær