Referat fra medlemsmøte onsdag 25.04.18

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.04.18 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Tilstede: 43  medlemmer.

Åpning.

Leder Leif Jørgensen ønsket alle velkommen til møtet og ønsket spesielt velkommen til 2 nye medlemmer: Jan Nielsen og Edgar Andreassen.

Møtet ble som vanlig i åpnet med sangen «Dagen er din».»

Referat.

Referat fra medlemsmøtet 28.02 ble lest opp.

Ingen merknader.

Sommertur 14-15 mai.

Sommerturen til Svenskekysten ble dessverre ikke noe av da det var laber interesse blant medlemmene i mai måned. De ønsket heller denne turen velkommen i siste halvdel av august. Vi kommer tilbake til dette.

Takkekort.

Leder leste opp takkekort for oppmerksomheten fra Odd Iversen som har fylt 85 år og fra Thor Wollner som har fylt 70 år.

Kåseri av Egil Nordengen.

Han har vært ansatt hos Biltilsynet og holdt et artig kåseri om sine opplevelser.

Han fortalte at på 70-tallet var det ikke uvanlig med understell på bilene av tre, dette var holdbart og rustet ikke. Ved kontroller på veiene var det heller ikke uvanlig å banke på lyktene når det manglet lys og ofte kom da enten lyset på eller lykten falt av. Han fortalte også om en episode i 1971 hvor de stoppet en lastebil hvor lysene pekte rett til himmels fordi bilen var veldig baktung. Den var lastet med trematerialer som stakk lenger ut enn det bilen var lang. Det biltilsynet  gjorde da var å låne en sag og kappet materialene og lastet de opp lenger foran og deretter ønsket de sjåføren vel av sted, det ville nok ikke bli gjort i dag ved kontroll.

Biltilsynet blir ofte tilkalt for teknisk bistand ved ulykker. I 1970 omkom det 560 personer på veiene og de pårørende følte ikke at samfunnet tok disse ulykkene alvorlig for det var som regel gjerne en og en som omkom. De følte at et liv tapt i trafikken hadde lavere status enn andre tap i samfunnet. Dette ble oppfattet som dobbel straff. Hadde det derimot omkommet flere samlet i tog- eller flyulykker hadde samfunnet reagert helt annerledes, ref Åstaulykken.

Men heldigvis har ulykkene gått drastisk ned, i 2017 omkom 106 personer, selv med mye mer trafikk. Norge er det sikreste land i trafikken.

Visjonen er 0 drepte i trafikken innen 2020. 

Det er 3 elementer som utgjør ulykkene:

  1. Fysisk / Veisystem
  2. Kjøretøy
  3. Mennesker/ mennesklig svikt

I Østfold omkom det 8-10 før motorveien kom i 2008 og kun 4 som omkom etter motorveien ble bygd.

Ulykkespunktene blir sjekket og raskt endret der det er mulig. Veidelere har også gjort veiene tryggere.

Nye biler har blitt sikrere, fått sikkerhetsutstyr som hjelper oss for å unngå mennesklig svikt.

På veiene i dag er det mange trafikanter som kjører med alkohol, dop og medikamenter og som fører til ulykkene.

De eldre har ikke flere ulykker enn andre grupper.

Alle med utvidet førerkort må fornye kortet hvert år etter fylte 71 år.

Han avsluttet kåseriet med setningen ” når to idioter møter hverandre på dårlige veier hender det ulykker”

 

Kjøkkentjeneste:
Moss/Halden hadde ansvaret for kjøkkentjenesten på dette møte

Loddsalget gikk bra og det ble solgt lodd for kr. 2710-

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

Avslutning.

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet sluttet kl. 13.30.

Moss, 25.04.18

Leif Jørgensen, leder                                              Åshild Wollner, fung. sekretær