Referat fra medlemsmøte onsdag 25.05.16

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.05.16 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

OST- TPLITENa3

Tilstede: 30 medlemmer

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen, spesielt dagens kåsør generalsekretær Harald Olimb Norman.

Deretter ble sangen «Dagen er din» sunget.

Referat..

Referat fra medlemsmøtet 27.04.16 ble referert. Enstemmig vedtatt.

Arbeidet i Pensjonistforbundet v/generalsekretær Harald Olimb Norman. Samarbeid.

Norman syntes ikke samarbeidet mellom Telenor og pensjonistene fungerte bra nok. Kurs i bruk av I-pad er tilbudt andre pensjonister, men ikke Telenors egne pensjonister. Dette må forbedres.

Norman anbefalte alle å bruke Skype. Det gir direkte billedkontakt med mottaker.

Trygdeoppgjøret.

Norman gikk igjennom trygdeoppgjøret 2016.

Han var svært misfornøyd med møtet med statsråden. Hun bare la frem sitt forslag uten noen form for diskusjon. Møtet var over etter 10 min.

Norman nevnte videre:

Fra 1. mai i år økes grunnbeløpet med lønnsveksten fratrukket 0,75 %. Dette er en underregulering.

Pensjonistforbundet må få tilbake forhandlingsretten slik at Stortinget kan behandle trygdeoppgjøret.

Ingen av pensjonistforeningene skrev under forslaget fra statsråden.

Telepensjonistene bør melde seg inn i Pensjonistforbundet, enten felles eller enkeltvis. Det koster kr. 160,- pr. år. for hvert enkelt medlem.

Situasjonen for pensjonistene i Norge.

Vi har det godt de fleste av oss.

Dere må være stolte over å være pensjonist. -Pensjonister er en stor ressurs for frivilligheten. -Vi lever lengre. Det er ofte 4 generasjoner i en familie. Vi ser pensjonister som har barn som også er blitt pensjonister.

Det bør være et aktivitetssenter i stedet for et eldresenter.

Velferdsteknologi er veldig på mote. Dette må vi være våkne for.

Varierende aldersgrense må vurderes.

Profesjonelle kunstnere er viktig for eldre, men vi må ikke gi slipp på dyktige amatører.

Kåseriet ble avsluttet med spørsmål fra salen. Mai-Britt takket Harald Olimb Norman for hans gode og engasjerende informasjon,

og overrakte han en gave.

 

Kaffe, utlodning og trekning.

Sarpsborg hadde ansvaret for kjøkkentjenesten og serverte ny smurte rundstykker, kringle og kaffe.

Det ble solgt lodder for kr. 1740,-.

Også denne gangen var det mange glade vinnere!

Orienteringer.

Mai-Britt orienterte om følgende:

Det er ønskelig med flere deltakere på sommerturen vår.

Første møte til høsten er 31.08.16. Her blir temaet Telenors lokalhistorie, spesielt «Telehistorien i Moss» som nå er nesten klar for trykking.

 

Avslutning.

Mai-Britt takket kjøkkenkomitéen for god servering, og ønsket deretter alle en riktig god sommer!

Møtet sluttet kl. 13.05.

Sarpsborg/Moss den 15. juni 2016

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                        sekretær