Referat fra medlemsmøte onsdag 25.11.2015

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.11.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

OST- TPLITENa3

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold

onsdag 25.11.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

 

Tilstede: 45 medlemmer.

 

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen til hobbymøtet.

Hun ønsket spesielt velkommen våre hobbyutstillere.

Som vanlig åpnet vi møtet med sangen «Dagen er din».

 

Referater. Referat fra medlemsmøte 28.10.15 ble referert. Ingen kommentarer og enstemmig godkjent.

 

Julemøtet.

Neste møte er julemøtet 9. des. Info-brev om julemøtet med påmeldingsfrist er levert direkte eller sendt med posten til alle medlemmene. Det er påmeldt 64 stk.

 

Informasjon. Telepensjonistforbundet melder at det har vært en nedgang på 11% i medlemstallet. Telepensjonistene i Levanger har meldt seg ut som forening p.g.a høy alder. Aktiviteteten i vår forening er god. Vi har fått 7 nye medlemmer i 2015. På ferjeturen  mellom strømstad-Sandefjord for tidligere teleansatte, hadde Raymond Pettersen reklamert for vårt julebord og for å bli medlem av vår forening. Det er viktig at vi fortsatt satser på medlemsverving!

 

Årsmøtet holdes 9. januar. Innkalling til årsmøtet blir utlevert på julemøtet.

 

Mai-Britt orienterte videre om aktuelle saker i Statsbudsjettet som Pensjonistforbundet hadde tatt opp. For 2017 budsjettet er følgende 4 krav fremmet:

  1. Høyere lønn for minstepensjonistene.
  2. Større bevilgninger til aktivitetssenter for eldre.
  3. Økt tilskudd for særlig ressurskrevende brukere.
  4. Vern av eldre må få økt støtte.

Dessuten er det krav om enerom for eldre på sykehjem.

 

Mai-Britt fortalte om den pågående flyktningekrisen og om hva som kreves lokalt.

Hennes erfaring fra Sanitetsforeningen i Sarpsborg er at de på kvelden ble bedt om å ta i mot 25 flyktninger, skaffe dem rom, madrasser, sengeklær og mat. De måtte ellers overnatte på fortauet.

Etter stor lokal innsats gikk det bra!

 

Telepensjonistene Østfolds nye hjemmeside åpnes 1. des.

Det vil komme en artikkel om vårt møte 28.10.15 med Torkjell Berulfsen i Telepensjonisten.

 

Så ble sangen «De nære ting» sunget.

 

 

Kaffe og utlodning.

Sarpsborg hadde denne gangen ansvaret for kjøkkentjenesten og serverte kaffe, deilige nysmurte rundstykker og kringle. En tradisjon vi alle setter stor pris på. Loddsalget gikk også denne gangen meget bra. Det kom inn kr. 2.430,-.

 

Hobbyutstilling.

Vi har mange aktive pensjonister med forskjellige hobbyer. Alle hobbyartiklene var stilt ut på flere bord. Noen ble bare vist fram, mens andre var til salgs.

Følgende stilte ut hobbyartikler:

Bjørg og Gunnar Karlsen: Rosemalte trearbeider, votter, sokker, grytekluter, julekaker, syltetøy m.m.

Erik Lauritsen: Håndlagde geitebukker av tre.

Mona Arntzen: Julekort, håndlagde kubbelys og fyrstikkesker alle med fantasifulle julemotiv m.m.

Oddvar Dalen: Malerier og akvareller

Leif Jørgensen: Juledekorasjoner og snapseglass med holder.

 

En hyggelig og inspirerende utstilling. Mange julegaver ble kjøpt.

 

Mai-Britt takket utstillerne for det arbeidet de hadde lagt ned i utstillingen.

 

Takkekort.

Øystein Heie hadde sendt takkekort for oppmerksomheten på sin fødselsdag

 

Trekning.

Også denne gangen var det mange glade vinnere og stemningen var stor!

Det er nesten merkelig hvor godt gevinstene blir fordelt på alle bordene.

 

Avslutning.

Som avslutning sang vi «Det lyser i stille grender».

Mai-Britt minnet om julemøtet 9. des. kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter,

og ønsket alle vel hjem!

 

 

Møtet ble hevet kl. 1310.

 

 

 

Sarpsborg/Moss den 26. nov. 2015

 

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                        sekretær