Referat fra medlemsmøte onsdag 26.04.17

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 26.04.17 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Logo

Tilstede: 48 medlemmer.

Åpning.

Leder Johan Westgaard ønsket alle velkommen og spesielt ønsket han Carsten O. Five velkommen som holdt foredrag for oss.

Vi åpnet med sangen «Dagen er din».

Erik Lauritzen hadde artig innlegg om:

  • Været – gamle ordtak
  • Valp som haltet
  • Herbjørn Sørebø på trikken
  • Handtak

Dette ble det god stemning av.

Referater.

Referat fra medlemsmøtet 29.03.17 ble referert. Enstemmig godkjent.

Orienteringer.

Mai Britt har trukket seg som delegat til Landsmøte 9 – 10 mai 2017 på Gardermoen og Kåre Haug erstatter henne som delegat.

Det er 23 påmeldte til Peer Gynt spelet på Gålå. Disse vil få tilsendt bankgiro som må betales før turen.

Turen til Risholmen den 7.juni ble annonsert og liste for påmelding ble sendt rundt.

Veibeskrivelse kunne hentes av de som hadde behov for dette.

Frist for å melde seg på denne turen er satt til 15.mai.

Arild Bodahl orienterte om ”Teletuten” Orkesteret kommer til Quality Hotell i Sarpsborg 10.juni kl. 16.00. Gratis adgang.

Neste medlemsmøte blir i august med foredrag av Steinar Ekvik.

 

Takkekort.

Det forelå takkekort fra Leif Birger Magnussen og Ragnhild Dahlen.

 

Arv og testamente – fremtidsfullmakter  

Carsten O. Five holdt et veldig interessant og aktuelt foredrag om disse temaene.

Det kom mange spørsmål som han svarte på. Han vil sende over foredraget elektronisk.

Fremtidsfullmakt.

Det ble ny vergemålslov 2013 hvor overformynderiet nedlegges og fylkesmannen overtar.

Dette betyr at oppnevnte verger må forholde seg til fylkesmannen. Det beste vil være om det opprettes en fremtidsfullmakt hvor en oppnevner et familiemedlem eller en annen til å ta seg av det økonomiske og som kan representerer en selv ved behov.

Arv.

Spesielt må vi være oppmerksom på skatten som kan påkomme på arv selv om arveavgiften er fjernet. Denne er lite kjent men kan omgåes ved å følge reglene for skatte fritak.

Rådet hans var å bruke penger på oss selv mens vi orker, uten å ha dårlig samvittighet. Den tiden vil komme hvor vi ikke orker å bruke penger.

Vi ble også rådet til å skrive testamente, spesielt der hvor det er samboerskap uten felles barn men med særkullsbarn. Det anbefales å sitte i ”uskiftet bo” i de fleste tilfeller.

 

Kaffe og utlodning.

Moss hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gangen og det smakte godt med kaffe, rundstykker og kringle.

Loddsalget gikk bra og det ble solgt lodd for kr. 2.990,00

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

 

Avslutning.

Som avslutning sang vi «Kom Mai du skjønne milde».

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet sluttet kl. 13.45.

Sarpsborg/Moss den 26.mars. 2017

 

Johan, leder                                                 Åshild Wollner,

for sekretær Mai Britt Løken