Referat fra medlemsmøte onsdag 27.01.16

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 27.01.16 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

OST- TPLITENa3

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold

onsdag 27.01.16 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

 

Tilstede: 44 medlemmer.

 

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket velkommen.

Vi åpnet med sangen «Dagen er din», denne gangen uten kasettspiller.

Mai-Britt leste 2 dikt: «Du finner ikke gleden, men skaper den» og «Prisen».

Referater.

Referat fra julemøtet 09.12.15 ble referert. Enstemmig vedtatt.

 

Orienteringer.

Leder orienterte om at styret arbeider med: -Teatertur denne våren. Flere teaterstykker ble nevnt.

-Sommertur til Sverige eller Hurum.

Styret tar gjerne i mot forslag fra medlemmene. Det var stor enighet blant medlemmene om at vi burde ha en teatertur og en sommertur. Mai-Britt gjorde oppmerksom på at «Telepensjonisten» hadde en artikkel om vårt medlemsmøte med Torkjell Berulfsen

 

Årsmøte.

Det er laget en egen protokoll for årsmøtet. (Se denne).

 

Kaffe og utlodning.

Styret hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gangen.

I tillegg til kaffe, rundstykker og kringle, fortsatte vi tradisjonen med at vi på årsmøtet skal ha en bløtkake.

Det er lett å selge lodd til telepensjonistene, og vi fikk inn kr. 2415,-.

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

 

Takkekort.

Bjørg Karlsen hadde sendt takkekort for oppmerksomheten til sin 80 års dag.

 

 

Avslutning.

Som avslutning sang vi «Fagert er landet».

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle velkommen til februarmøtet.

 

 

 

Møtet sluttet kl. 13.30.

 

Sarpsborg/Moss den 29. jan. 2016

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                        sekretær