Referat fra medlemsmøte onsdag 28.02.18

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 28.02.18 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Tilstede: 41medlemmer.
Referent
: Mai Britt Løken

Åpning.

Leder Leif Jørgensen ønsket alle velkommen og at han hadde sommerfugler i «maven» for dette var hans første møte

Vi åpnet med sangen «Dagen er din». Han ønsket også Nils Albert Larsen og Egil Sjøberg velkommen (nye medlemmer)

Referater.

Referat fra medlemsmøtet 31.01.18 ble referert.

Enstemmig godkjent.

Sommertur Mai /juni

Leif orienterte medlemsmøtet om at styret jobbet med to forslag til sommertur.- 2 dager svensk vestkyst og 2-dagers tur til Sunne i Sverige.Han ba om å få en tilbakemelding på hva de ønsket. Og foreslo at de som ønsket 2 dagerstur langs svenk Vestkyst rakte opp handen. Det ble ut fra avstemmingen 2-dagers tur langs svenk Vestkyst. Styret vil informere om turen på neste medlemsmøte i april

Velferdsteknologi.

Dagens tema var velferdsteknologi v/Helge Kolstad fra Pensjonistforbundet. Han kom ikke til avtalt tid, men mens vi ventet på han kortet vi tiden med sang og historier. Det er mange som ønsket å fortelle. Endelig kom foredragsholder,men før han fikk slippe til tok vi kaffe  og  rundstykker. Sarpsborg hadde ansvaret  for kjøkkentjensten denne gangen

Foredragsholder kom inn på mestring, hjelpemidler for å mestre bedre,Han nevnte bl.annet Det dreier seg om å klare seg- Kombinere  hjelpemidler med sin egen innstilling. Sykdom og ulykker, bli alene,miste sertifikatet, forholde seg til hjelpere, stole på pårørende. Sosialt nettverk,sykdom og gå seg bort.

 

Kaffe og utlodning.

Loddsalget gikk bra og det ble solgt lodd for kr. 2600-

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

Avslutning.

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet sluttet kl. 13.45