Referat fra medlemsmøte onsdag 30.03.2016

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 30.03.16 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

OST- TPLITENa3

Tilstede: 45medlemmer + 6 musikere

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket velkommen til marsmøtet, og spesielt vekommen til «Lisa og kællæne» som skulle lede allsangen.

Møtet ble som vanlig åpnet med sangen «Dagen er din».

Referat..

Referat fra medlemsmøtet 24.02.16 ble lest. Enstemmig vedtatt.

Teatertur.

Teaterturen til «Den Glade Enke» i Oslo er avlyst.

Det var bare 19 påmeldte, og det er for lite.

Prøver med ny teatertur til høsten.

Husk at frist for avbestilling må klargjøres.

Sommertur.

Det blir sommertur 8. juni. Forslaget er «Sommertur i skjærgården» ved Strømstad, og vi fortsetter videre med fergen Strømstad-Sandefjord og videre med fergen Horten-Moss.

Det blir servering på smuglerturen og på fergen Strømstad-Sandefjord.

Turen koster kr. 890,- pr. person ved 31-40 deltakere.

Turen koster kr. 775,- pr. person ved 41-50 deltakere.

Alt er inkludert i prisen unntatt drikke til maten.

Innbydelse blir sendt ut i april. Frist for påmelding blir før pinse.

Allsang m/»Lise og Kællæne».

Bandet starte underholdningen med sin egenkomponerte signaturmelodi: AREMARK MINNER.

En nydelig vals som fikk det til å rykke i dansefoten.

Bandet er et Østfold band med representanter fra store deler av Østfold.

Bandet delte ut et eget sanghefte med kjente sanger, bl.a. Amanda fra Haugesund, flere sanger av Vidar Sandbeck, Alf Prøysen, Åge Samuelsen med flere. Det ble et hyggelig allsangmøte med en sangglad forsamling avbrutt av muntre historier.

 

Kaffe og utlodning.

Sarpsborg hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gangen, og det smakte godt med kaffe, rundstykker og kringle.

Etter maten var det tid for loddsalg. Telepensjonistene er gode loddkjøpere, og det kom inn kr. 2.610,-. 

Allsangen fortsetter.

Vi fortsatte med kjente og kjære sanger under ledelse av «Lise og Kællæne».

Mai-Britt takket bandet for god musikk og hyggelige sanger.

 

Orienteringer.

Mai-Britt orienterte om følgende:

-Moss har ansvaret for kjøkkentjenesten på aprilmøtet. -Tema på neste møte er Sykehuset Østfold, Kalnes.

-Skal vi ha julebord om kvelden i stedet for på dagen? Tenk over det til neste møte.

 

Trekning.

Også denne gangen var det mange gevinster.

Stemningen ble stor etter hvert som vinnerne meldte seg.

 

Avslutning.

Mai-Britt takket for fremmøtet og ønsket alle vel møtt på aprilmøtet!

Og hun oppfordret alle til å kjøre forsiktig hjem.

 

Møtet sluttet kl. 13.15.

Sarpsborg/Moss den 31. mars 2016

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                        sekretær