Referat fra medlemsmøte onsdag 30.08.17

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 30.08.17 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Tilstede: 47 medlemmer.

Åpning.

Leder Johan Westgaard ønsket alle velkommen til augustmøtet og spesielt velkommen til prost Dag Mysen. Han skulle holde foredrag om «ISLAM»

Møtet ble som vanlig i åpnet med sangen «Dagen er din».»

Referat.

Referat fra medlemsmøtet 26.04. ble referert Enstemmig godkjent.

Referat fra turen til Risholmen Johan refererte fra Turen til Risholmen. Det var ønske fra flere medlemmer, om at vi samordnet kjøringingen.Da det var mange som  ikke ble med. Styret tok det til etterretning

Referat fra turen til Gålå

Åshild leste referat fra turen til Gålå skrevet av Wenche Westgaard .

Teatertur søndag 15.oktober

Søndag 15.oktober reiser vi på teatertur til Oslofor å se på « Les miserables» 41 har meldt seg på. Prost Dag Mysen   Foredragsholder

Dag Mysen innledet sitt foredrag med å fortelle litt om hvor han hadde vært prest før han kom til Sarpsborg. Han hadde god kjennskap til ISLAM i Norge og Sarpsborg. Han hadde bl.annet  studert  ISLAM og hadde god kjennskap til ISLAM og religion på 1700 tallet. Dagens ISLAM i Norge har helt andre røtter. I Sarpsborg er det 5 moskeer. Han kom inn påTrosoverbevisning  og kristen tidebønn  og fredagsbønnen.

Abraham som er felles stamfar. Jesus har en høy stjerne i ISLAM, men ikke som Guds sønn.

Eventuelt:

Takkekort fra :  Berit Fjelle (80 år)  Hanne Bjørnestøl  (70 år)  Liv Krugerud   (80 år) Tor Magnussen  (80 år) Medlemsbladet på nett Johan spurte om det var noen som ville ha medlemsbladet på nettet. 9.stk ønsket det.
Neste møte:

Neste møte i september får vi besøk av Torkjell Berulfsen Sarpsborg  har ansvaret for kjøkkentjenesten

Loddsalget gikk bra og det ble solgt lodd for kr. 2720-

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

Avslutning.

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. Møtet sluttet kl. 13.30.

 

Sarpsborg /4.september

 

Johan Westgaard, leder                                                Mai Britt Løken, sekretær