Referat fra medlemsmøte onsdag 30.11.16

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 30.11.16 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Logo

Tilstede: 45 medlemmer

Åpning.

Da vår leder var forhindet fra å møte på første del av møtet, ble medlemsmøtet ledet av vår nestleder Johan Westgaard. Johan ønsket alle velkommen, spesielt våre 2 nye medlemmer fra Halden, Kari Johansen og Inger Thorstensen. De ble også presentert for medlemmene.

Møtet ble så åpnet med sangen «Dagen er din».

Leif Arntsen leste 2 dikt «Å var jeg en lilje på marken» og «Livet ved Færder», og avsluttet med vitsen «Nikken på trikken».

Et meget humørfylt innslag som skapte stor stemning i salen!

Referat.

Referat fra medlemsmøtet 28.09.16 ble referert. Enstemmig godkjent.

Julemøte 2016.

Johan orienterte om julemøtet. Det blir avholdt i Odd Fellows Selskapslokaler på Råbekken i Fredrikstad. Invitasjon vil bli delt ut på møtet, og for de som ikke er tilstede, vil få den tilsendt.

Johan håpet på godt fremmøte, og ønsket alle velkommen til julemøtet.

Hobbymøte.

Flere av telepensjonistene hadde med seg mange flotte selvlagde ting. Det er interessant å se hvor dyktige mange av våre medlemmer er. Og salget gikk bra.

Takkekort.

Jorun Bergsland hadde sendt takkekort for oppmerksomheten til sin 70-årsdag.

Deretter sang vi «De nære ting».

Kaffe, utlodning og trekning.

Fredrikstad hadde ansvaret for kjøkkentjenesten.

Kaffe, rundstykker og kringle smakte som vanlig godt.

Loddsalget er populært, og det kom inn kr. 2.740,-.

Mai Britt overtok som møteleder.

Trekning av mange gevinster ble foretatt. Det skapte stor stemning i salen.

Avslutning.

Vi sang «Det lyser i stille grender».

Mai Britt takket for godt fremmøte og ønsket alle velkommen til julemøtet 15. des.

Møtet sluttet kl. 1315.

Sarpsborg/Moss, den 6. des. 2016

 

Johan Westgaard/Mai Britt Løken                                 Hans Krugerud

Nestleder             Leder                                                                    Sekretær