Referat fra medlemsmøte onsdag 31.01.18

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 31.01.18 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Åpning.

Leder Johan Westgaard ønsket alle velkommen og ønsket samtidig alle et godt nytt år!

Vi åpnet med sangen «Dagen er din». Han ønsket også Leif Nyland velkommen (nytt medlem)
Johan leste diktet «Å være middelaldrende.

Referater.

Referat fra medlemsmøtet 29.11.17 ble referert.

Enstemmig godkjent.

Referat fra julemøtet 13.12.17 ble referert.

Enstemmig godkjent.

Orienteringer.
Ingen saker

 

Takkekort.

Det forelå takkekort fra Nils Hoen –  90 år.

Årsmøte.

Det er laget en egen protokoll for årsmøtet.

Kaffe og utlodning.

Styret hadde ansvaret for kjøkkentjenesten denne gangen.

I tillegg til kaffe og rundstykker fortsatte vi tradisjonen med at vi på årsmøtet skal ha en bløtkake.

Loddsalget gikk bra og det ble solgt lodd for kr. 2950,-

Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

 

Avslutning.

Avtroppende leder takket for seg og ga klubba videre til ny leder, Leif Jørgensen, og ønsket lykke til med vervet. Ny leder takket for tillitten.

Som avslutning sang vi «Fagert er landet».

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet sluttet kl. 13.15