Referat fra medlemsmøte onsdag 31.08.2016

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 31.08.16 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Logo

Tilstede: 35 medlemmer

 Åpning.

Fung. leder Johan Westgård ønsket velkommen. Vi sang som vanlig sangen «Dagen er din».

Referat..

Referat fra medlemsmøtet 25.05.16 ble referert. Enstemmig vedtatt.

Telepensjonistenes sommertur 8. juni.

Johan orienterte om en meget vellykket sommertur «Smuglertur i skjærgården» fra Strømstad

  1. juni 2016, og videre med ferge fra Strømstad til Sandefjord, og fortsatte med ferge fra Horten til Moss. Vi hadde egen buss for landtransporten.

Det var 26 deltakere.

 

Takkekort.

Hans Krugerud takket for gavekortet til sin 80 årsdag.

Tore Karlsen takket for gavekortet til sin 75 årsdag.

 

Telehistorien i Moss.

Hans Krugerud og Leif Birger Magnussen orienterte om arbeidet med «Telehistorien i Moss 1855 – 2000»

Televerkets historie i Moss var lite kjent, mens Moss Telefonanlegg og Jeløy Radio hadde skrevet sine egne historier.

Det ble derfor nedsatt en redaksjonskomité: Hans Krugerud leder, Per Emil Pedersen, Leif Birger Magnussen, Anne Marie Andreassen, Jul Andresen og Berit Arnesen. Alle med forskjellig bakgrunn i Televerket.

Først ble det utarbeidet en Telehistorisk oversikt. Deretter ble det laget en felles telehistorie for alle avdelingene i perioden 1855-1953.

Fra 1953 ble hver avdeling behandlet for seg: Administrasjon, Transmisjon, Automat, Montøravdeling, Telegraf/Telesenter, Rikstelefon og Budavdeling. Vi tok også med omtale av Personalorganisasjoner, Telepensjonistforeningen, Sos.arrangementer m. fl.

Viktige deler av telehistorien kom frem i intervjuer med tidligere teleansatte. Disse er vedlagt.

Hans og Leif orienterte om de forskjellige avdelingene, og mange spørsmål ble stilt. Det var tydelig at dette var et tema som skapte interesse.

Det mest gledelige vi opplevde med arbeidet, var at Telenor støttet prosjektet økonomisk.

 

Vi har trykket 200 eksemplarer som vi selger for kr. 100,- stk.

Boken er trykket hos KIAS Reklame, Moss som har vært meget behjelpelig med utformingen av boken.

Vi tror det er viktig at de andre byene i Østfold lager sin egen lokale telehistorie. Det er viktig å komme i gang før våre eldre kolleger faller fra.

Telenor opplyser at de vil støtte andre lokale telehistorier.

Leder av Telepensjonistforeningen, Mai-Britt Løken, fikk 1 eksemplar av «Telehistorien i Moss» til foreningens arkiv.

 

Johan takket Leif og Hans for orienteringen.

 

Kaffe, utlodning og trekning.

Moss hadde ansvaret for kjøkkentjenesten og serverte nysmurte rundstykker, kringle og kaffe.

Det ble solgt lodder for kr. 1980,-.

Også denne gangen var det mange glade vinnere!

 

Avslutning.

Johan minnet om neste møte 28. sept. med Torkjell Berulfsen som snakker om «Penger lukter ikke.»

Johan ønsket også vår leder Mai-Britt god bedring, og takket for i dag og ønsket alle vel hjem.

Møtet sluttet kl. 13.20.

Sarpsborg/Moss den 6. sept. 2016

 

Johan Westgaard                                                       Hans Krugerud

Fung. leder                                                                 sekretær