Referat fra medlemsmøte onsdag 31.august 2022

Saniteten kl 1300

REFERAT MEDLEMSMØTE 310822

26 medlemmer var møtt opp.

Kirsten ønsket velkommen og innledet med å tenne et lys for Liv Solveig.
Hun orienterte videre om styrets vedtak om å øke matpengene til kr 150 fom neste møte. Dette på grunn av at ting blir dyrere og at møtene nå går med stort underskudd.
Hun snakket videre om hva styret vil prøve å få til i forbindelse med besøket fra Ålesund.
Møteplan for høsten:  2109, 1910, 2311, juletilstelning (?)
Medlemmene ble bedt om forslag til aktiviteter på møtene framover.

Siden vi ikke hadde noen foredrag eller lignende denne gangen gikk så rett over til servering av snitter  og kaker , loddsalg og sosialt samvær.

Kristiansund 310822/Steinar sekr.